Vejledninger

Her kan du finde en masse gode foldere, oplysninger, beviser, attester samt bestyrelsens Code of Conduct, Forretningsorden og vejledning for udbetaling af omkostninger.

 • Adfærdskodeks matchfixing og anden uetisk adfærd.pdf

  PDF Document

 • Blanket til indhentning af børneattest.pdf

  PDF Document

 • Code of Conduct Tennis Øst.pdf

  PDF Document

 • Det uhørte overgreb.pdf

  PDF Document

 • DIF frivillighedsbevis.docx

  Doc File

 • Etisk kodeks for dansk konkurrenceidraet.pdf

  PDF Document

 • Forretningsorden Tennis Øst.pdf

  PDF Document

 • Husk Børneattesten.pdf

  PDF Document

 • Refusion for bestyrelsesmedlemmer i Tennis Øst.pdf

  PDF Document

 • Sponsoraftale.docx

  Doc File

 • Vejleding om personoplysninger.pdf

  PDF Document

 • Vejledning om børneattester.pdf

  PDF Document

 • Vejledning om regler for ansættelsesforhold.pdf

  PDF Document