Vejledninger

Her kan du finde en masse gode foldere, oplysninger, beviser, attester samt bestyrelsens Code of Conduct, Forretningsorden og vejledning for udbetaling af omkostninger.

 • Adfaerdskodeks matchfixing og anden uetisk adfaerd.pdf

  PDF Document

 • Blanket til indhentning af boerneattest.pdf

  PDF Document

 • DIF frivillighedsbevis.docx

  Doc File

 • Det uhoerte overgreb.pdf

  PDF Document

 • Etisk kodeks for dansk konkurrenceidraet.pdf

  PDF Document

 • Forretningsorden Tennis Oest.pdf

  PDF Document

 • Husk Boerneattesten.pdf

  PDF Document

 • Refusion for bestyrelsesmedlemmer i Tennis Oest.pdf

  PDF Document

 • Sponsoraftale.docx

  Doc File

 • Tournament Software - Manual til holdturneringsansvarlige_5.0.pdf

  PDF Document

 • Vejleding om personoplysninger.pdf

  PDF Document

 • Vejledning om boerneattester.pdf

  PDF Document

 • Vejledning om regler for ansaettelsesforhold.pdf

  PDF Document