Holdturnering

Ændringer i holdturnering for voksne i 2020

Sommeren 2020 kommer der en række ændringer af holdturneringen for voksne her i Tennis Øst, det vil sige følgende rækker: Motionist, Golden age, Veteran og Senior Serie. Det sker efter en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige deltagendes klubbers holdkaptajner.

Bestyrelsen i Tennis Øst har netop godkendt ændringerne efter en række anbefalinger fra et udvalg, der blev nedsat til at evaluere holdturneringen.

I denne nyhed kan du læse om de beslutninger, der er blevet truffet. Det er en længere beskrivelse, men det er for at sikre en god forklaring på de enkelte beslutninger.

”På alle spørgsmål var der forholdsvis stort flertal til den ene eller anden side. Det gjorde det noget nemmere at træffe beslutninger end sidste år, hvor en tilsvarende undersøgelse resulterede i mange udsagn, der pegede i vidt forskellig retning. I år har vi været mere målrettede med vores spørgsmål og sørget for, at vi kunne se resultaterne for hver række for sig,” fortæller Cathrine Ørbeck Riis fra B93, der også er bestyrelsesmedlem i Tennis Øst og formand for ad hoc-udvalget.

Cathrine Riis fortæller, at der også i år er kommet mange personlige kommentarer, og nederst kan du se udvalgets svar på nogle af disse spørgsmål.

”Vi har også truffet nogle konkrete beslutninger i forhold til afvikling af kampe, slutspil, regler for brug af spillere og lignende, som ikke var en del af ”ja-nej”-spørgsmålene men som mange holdkaptajner har skrevet om. Der var ingen klubrepræsentanter i udvalget, der fik alle ønsker igennem. Vi har forholdt os til spørgeskemaundersøgelsens resultater og der hvor der var brug for ekstra beslutninger, har vi fuldt udvalgsflertallets ønske, og vi tror og håber derfor, vi nu har fået nogle retningslinjer og regler, som der kan være bred enighed om,” lyder det fra Cathrine Riis.

De overordnede beslutninger om holdturneringen 2020:

 • Puljerne i 2020 bliver større end i 2019, hvor der var puljer med fire hold i hver række, der spillede både ude- og hjemmekampe mod hinanden. I 2020 kommer der flere hold i hver pulje – og ikke hjemme- og udekampe mod de samme hold. Det mest optimale er otte hold (og dermed syv kampe hos motionister, golden age og senior serie og seks hold (fem kampe) hos veteranerne
 • Forplejning er vigtig for langt de fleste i alle rækker – dog mest hos motionister og golden age. Der er dog ikke flertal for, at spisning skal være et decideret krav. I indbydelsen til turneringen præciseres derfor, at der er en forventning om, at hjemmeholdet står for forplejning, men at det ikke er noget krav – og at forplejning eller mangel på samme skal meddeles til udeholdets holdkaptajn ca. en uge i forvejen
 • Reglen om, at en spiller maksimum må medvirke i ni holdkampe på en sæson bliver fjernet
 • Spilledatoer/terminer for hele sæsonen skal meddeles i forvejen – også slutspilsdatoer
 • Der må max være en slutspilskamp pr. uge – i 2019 blev slutspillet meget komprimeret med mange kampe på få dage, da der var mange puljevindere
 • Der bliver færre konkrete regler og paragraffer fx i forhold til brug af spillere og reserver. Vi vil have flest mulige ud og spille tennis og undgå en række regler, som efterfølgende skal håndhæves. Men rigtig mange holdkaptajner giver udtryk for, at de ikke ønsker, at holdene skal kunne forstærke sig ekstra til fx slutspilskampe – derfor fortsætter reglen om, at en spiller kun kan deltage i slutspillet, hvis han/hun mindst har spillet to matcher for holdet tidligere på sæsonen. Hvis et hold til en slutspilskamp ikke kan stille spillere, der i sæsonen har spillet mindst to kampe på holdet, må man gerne indkalde en reserve (det er bedre at få spillet kampene), men holdet taber de matcher, som spilleren deltager i ved slutspilskampen.
 • I indbydelsen bliver der også skrevet noget om ”ånden” i turneringen, som er at få flest mulige ud og spille holdkampe og få spillet tennis i en god atmosfære, men også at sikre, at reserver skal passe i spillestyrke til de øvrige på holdet og den, der bliver afløst
 • Der bliver lavet slutspil for at finde vinderen i alle rækker
 • I alle rækker bliver der oprykning for vinderen i hver pulje og nedrykning for det sidst placerede hold. Der kan blive playoffkampe for andre op- og nedrykninger
 • I alle rækker (dog ikke hos motionisterne) bliver der op- og nedrykningsspil mellem nr. 2 i en pulje og næstsidste hold i puljen højere oppe

Ekstra beslutninger for motionistrækken

Motionistspillere må ikke spille i andre rækker.

Hos motionisterne må der fra 2020 kun deltage spillere, der alene spiller på motionisthold. Det er altså ikke tilladt at benytte reserver, der spiller på hold i andre rækker. Samme restriktion gælder ikke de øvrige rækker, dog gælder det fortsat, at ”ånden i turneringen” er, at eventuelle reserver skal have nogenlunde samme styrke som den/de afløser.

Reglen hos motionisterne indføres for at beholde rækken som en motionistrække og som skal motivere klubberne til at have mindre fokus på at vinde og på at få flere medlemmer med på holdene i stedet for at bruge de samme spillere – og i flere tilfælde forstærke sig med fx veteran-, senior serie, divisions- eller ligaspillere. På den måde imødekommer vi også en hel del klager, der hvert år kommer ind (90 procent af alle klager handler om motionistrækken) – ligesom der i spørgeskemaundersøgelsen er kommet flere kommentarer ind om dette.

50 km. regel droppes

I motionistrækken droppes reglen om, at hvis der mellem to klubber er mere end 50 kilometer, så skal kampen spilles i weekenden.

Begrundelse for denne ændring er, at klubberne melder sig til turneringen under forudsætning af, at kampene bliver spillet en hverdagsaften. Det volder derfor udfordringer, når klubber ønsker at benytte sig af reglen om at spille i weekenden. Udbuddet af forskellige turneringer er så stort, at vi godt kan henvise til andre rækker, hvis man ønsker at spille i weekenden. Vi planlægger ikke efter lange afstande, men vi vil gerne animere til at udbrede holdturneringen for alle klubber i Tennis Øst og beder derfor alle klubber om at have forståelse for, hvis de en enkelt gang eller to i løbet af sæsonen skal køre lidt længere. Husk på, at holdet langvejs fra skal køre langt flere gange. Turneringen forsøges dog planlagt uden lange afstande, men det kan blive nødvendigt i forhold til at sikre et godt niveau i alle puljer.

I indbydelsen til turneringen skriver vi, at der tilstræbes geografiske puljer, men der kan være enkelte kampe med længere afstand – for at sikre gode puljer og for at sikre udbredelsen af tennis i hele Tennis Øst området, og vi beder klubberne om at have forståelse for, at yderklubber også gerne vil deltage i holdturneringen.

Slutspil samt op- og nedrykningskampe kan dog blive afviklet i weekender, da det sidst på sæsonen kan være svært at nå at afvikle kampen, inden det bliver mørkt. Disse kampdatoer bliver meldt ud på forhånd.

Ekstra beslutninger for veteranrækken

Tennis Øst har særskilt – uden for udvalgets arbejde – aftalt med Danske Tennis Veteraner (DTV), at 1. division hos 40+ og 50+ bliver med to puljer á fire hold, der først spiller en gang mod hinanden, hvorefter de to bedst placerede i hver pulje spiller om at vinde og de to øvrige spiller nedrykningsspil.

Tennis Øst og DTV har også aftalt, at en spiller fremover gerne må repræsentere to klubber, en klub i seniorturneringen og en anden i veteranturneringen.

Pæn deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen

Der var en pæn deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen. Af alle udsendte skemaer var svarprocenten følgende:

 • Motionister: 70 ud af 100 = 70 procent
 • Golden age: 20 ud af 24 = 83 procent
 • Veteraner: 81 ud 129 = 63 procent
 • Senior serie: 20 ud af 44 = 45 procent

Det er ikke alle klubber, der har noteret holdkaptajner for alle hold, så I nogle klubber er spørgeskemaet gået til en enkelt holdansvarlig.

I ad hoc-udvalget har der været inviteret deltagere fra en række forskellige klubber, store som små. Der har været afholdt tre møder, to som forberedelse til spørgeskemaundersøgelsen og et til at behandle resultaterne og anbefale beslutninger til Tennis Øst bestyrelsen.

Følgende klubber har været inviteret til gruppearbejdet: B93, Øresund, Birkerød, ATK, Albertslund, Roskilde, Hørsholm, Gentofte, KB, Rødovre, Tølløse, Ballerup og Greve.

Tennis Øst med bestyrelsesmedlem Cathrine Riis i spidsen vil nu gå videre med endnu et ad hoc-udvalg, der skal kigge på juniortilbuddene – både individuelle turneringer og holdturneringen.

Udvalgets bemærkninger til kommentarer/forslag fra holdkaptajnerne i spørgeskemaundersøgelsen:

Der er kommet en række bemærkninger fra holdkaptajnerne. Udvalget har læst dem alle sammen. Herunder er udvalgets kommentarer til udvalgte, mere principielle bemærkninger.

 

Kvinder og mænd skal have lige så mange matcher i holdkampene

 • Kommentar: Vi vil gerne have et bedre match mellem mande- og kvindekampe. Vi har mange kvinder og hvis jeg skal fastholde dem, så skal de have flere kampe. Det kunne være ved et lige antal singler i stedet for flest til mændene. Hos os er holdningen, at det er diskriminerende, at kvinderne får så lidt spilletid og der kan sagtens rekrutteres til kampene. Så når Tennis Øst argumenterer med, at der er flere mandekampe, fordi klubberne har færre kvindelige tennisspillere end mænd, så forstærker Tennis Øst blot denne tendens, fordi der også er færre tilbud til kvinder
 • Svar: Det er dejligt, at enkelte klubber har lige så mange mænd som kvinder. Generelt er det dog sådan, at mænd er i overtal, og derfor vil mange klubber få store udfordringer med at stille hold, hvis kvinder og mænd skal have samme antal kampe. Der er dog flere muligheder for kvinderne til at komme til at spille – dels ved at stille rene damehold i veteranrækken eller i DTF’s divisions- eller ligaturnering. Men DTF har også tilbud om DTF-cup for to-personers hold – også rene kvindehold. Ændrer fordelingen i klubberne sig over tid, bør Tennis Øst også tage hensyn til dette i turneringsudbuddet, men i dag mener vi, at behovet passer til kønsfordelingen

 

Indendørs backup

 • Kommentar: Kunne man stille krav om/ønske, at hjemmehold så vidt muligt sikrer backup med indendørsbaner?
 • Svar: Det ønske/krav kan de færreste klubber leve op til. Det er fint, hvis det bliver aftalt de to klubber imellem, men vi vil ikke stille dette som et ønske/krav

Betal for forplejning

 • Kommentar: Hver spiller, både ude- og hjemmespillere, betaler kontant eller mobile pay for forplejning, hvis han/hun spiser med. Ca. 60 kr.
 • Svar: Forplejning bør bero på en aftale mellem de to klubber, så det ønsker Tennis Øst ikke at blande sig i. Der er dog en tradition for, at hjemmeholdet påtager sig udgiften for bespisningen – og en ændring af dette kræver et mere grundigt forarbejde for at sikre, at alle klubber er indforstået, og sådan en proces mener vi i udvalget ikke skal sættes i gang nu

Spille for flere klubber

 • Kommentar: Det er unødvendigt styrende, at der ikke længere er mulighed for at spille på hold i mere end én tennisklub
 • Svar: Udvalget har forstået, at der er indgået en aftale mellem Tennis Øst og Danske Tennis Veteraner om, at det fra nu er tilladt for en spiller at deltage på en seniorhold for én klub og på veteranhold for en anden. Udvalget har derfor ikke selv forholdt sig til dette spørgsmål men accepterer den aftale, der er indgået

Håndhæv snyd

 • Kommentar: Håndhæv nu snyd. Slå ned over for snyd med holdopstillinger og folk, der har spillet mere end det tilladte antal kampe mv.
 • Svar: Udvalget har anbefalet færre regler, så der også bliver færre protester – det gælder om at have fokus på at spille tennis og have det sjovt. Men udvalget har fastholdt de regler, der skal sikre, at klubberne ikke fristes til at tage bedre spillere (som ellers ikke har spillet på holdet) med som reserver i de sidste afgørende kampe i slutspillet. Dette kan nemt tjekkes. Og så appellerer vi ellers til ”ånden i spillet” om at sørge for reserver, der passer ind på holdet

Lange afstande

 • Kommentar: Da vi spiller eftermiddagskampe på hverdage, er det er vigtigt for os ikke at skulle have for lange afstande. Vi vil ikke kunne stille hold til en Falsterkamp, desværre
 • Svar: Det er meget få kampe, der spilles med over en times transport, og da vi gerne vil udbrede tennis til hele Sjælland, så appellerer vi til alle klubber om at acceptere, at holdet en sjælden gang skal køre rigtig langt. Vi fjerner derfor også kravet om, at klubber med afstand over 50 km skal afvikle deres kampe i weekenden. Det giver for mange udfordringer, da spillerne har meldt sig for at spille på hverdage. Som udgangspunkt bliver turneringen planlagt uden meget lange afstande – men niveauet har første prioritet, afstanden har anden prioritet – og med flere hold i puljerne vil der også være nogle afstande, der bliver lidt større

Slutspil er overflødigt

 • Kommentar: Slutspil er overflødigt – de to første rykker op og de to nederste rykker ned. Ingen holdkampe i september og alle kampe skal være langtidsplanlagt
 • Svar: Langt de fleste klubber har ønsket slutspil, så det er udvalgets anbefaling af følge dette. Dog ønsker vi, at vinderen af puljen rykker op og det sidste hold i puljen rykker ned. Vi skelner mellem et ”slutspil” for at finde vinderen blandt alle puljer i rækken og ”op- og nedrykningskampe” mellem de næstbedste i en pulje og den næstdårligste i puljen ovenfor – for at sikre udskiftning i puljerne og for at skabe spændende kampe. Vi kan ikke love, at der ikke bliver holdkampe (slutspil + op- og nedrykningskampe) i september, men vi er enige i det med langtidsplanlægningen

Point for vundne kampe bør have første prioritet

 • Kommentar: Pointsystemet i motionistrækken bør ændres, så det i første omgang er antallet af vundne holdkampe, der tæller. Sekundært antallet af vundne matcher i den enkelte holdkamp
 • Svar: Vi forstår godt forslaget, da det vil animere til, at holdene ikke går efter at finde de stærkeste til alle pladser og at flere dermed kommer med ud for at spille. Vi har ikke taget forslaget med denne gang, da vi synes, at denne ændring er så grundlæggende, at vi godt vil have et bredere mandat (opbakning), inden sådan en ændring gennemføres. Det er dog allerede i dag sådan, at hvis et hold vinder alle sine holdkampe, så bliver de puljevinder, selv om et andet hold skulle have flere point

Kamptidspunkter

 • Kommentar: Kampe bør ligge kl. 18 inden sommerferien, så flest mulige kan nå det efter arbejde. Kl. 17 efter sommerferien af hensyn til lyset
 • Svar: Vi er enige i intentionen bag forslaget, men vi stiller det ikke som krav, da det er forskelligt fra klub til klub, hvornår de har baner til motionistkampe. Eftermiddagen bliver ofte brugt til juniorer. Hvis der i en kamp er udfordringer med at blive færdig på grund af mørke, så foreslår vi, at holdene bliver enige om, at begge eller sidste spillerunde i en holdkamp bliver afviklet fra 2-2 eller at der bliver spillet med ”no ad”, altså kun en serv ved stillingen 40-40 i hvert parti

Der har desuden været en del andre kommentarer – de fleste er dækket af de beslutninger, udvalget og Tennis Øst bestyrelsen har truffet. Der har også været enkeltstående kommentarer, som ad hoc-udvalget ikke er gået videre med i denne omgang, fx ønske om andre spilledage, ønske om en anden fordeling af kampene, dispensation for alderskategorierne og lignende. Dette har været enkeltstående kommentarer.