Historie

Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands Tennis Union (SLTU) havde forud for 2017 et større samarbejde omkring aktiviteterne, herunder et samarbejde om bl.a. individuelle mesterskaber samt junior– og veteranholdturneringen. Dette samarbejde blev i 2017 og 2018 udvidet til at omfatte de fleste aktiviteter, herunder holdturneringer, individuelle mesterskaber og skumtennisstævner.

Samarbejdet førte til at de to unioner på en stiftende generalforsamling den 23. april 2019 blev nedlagt og fusioneret i en samlet union med navnet Tennis Øst med det formål at samle og organisere tennisklubber øst for Storebælt, herunder at danne bindeled mellem tennisklubberne og Dansk Tennis Forbund.

Alle aktiviteter i de to unioner er videreført i Tennis Øst. Ligeledes er de to unioners årsværk, aktiver, formue og medlemskreds overgået til Tennis Øst.

Bestyrelsesforslag Tennis Øst den 23. april 2019

Dagsorden stiftende Tennis Øst generalforsamling 23. april 2019

Vedtægter – Tennis Øst pr. 15. april 2019

Referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2020