Klubservice

Gennem Tennis Øst har klubberne adgang til råd, viden og inspiration.

Kontakt Tennis Øst

Som klubleder, frivillig, spiller eller forælder er du altid velkommen til at kontakte Tennis Øst, hvis du har spørgsmål eller behov for råd, viden eller inspiration. Hvis Tennis Øst ikke kan svare på dine spørgsmål, kan vi henvise til de rette kontaktpersoner hos f.eks. DTF, DGI eller DIF.

Konsulenthjælp

Alle medlemsklubber har mulighed for GRATIS at få besøg af en DTF-konsulent.

Besøget bygger på en god dialog, hvor konsulenten hører mere om klubbens behov og idéer. Klubben udvælger selv et ønsket fokusområde fx junior- eller motionistudvalget. Klubben og konsulenten kan efter det første besøg aftale et nyt møde, der følger op på de planlagte tiltag og giver mulighed for at planlægge nye trin i klubudviklingen.

Kontakt Tennis Øst for yderligere information.

Vidensbank

Hos DTF, DGI og DIF kan man finde viden og inspiration om mange forskellige emner, f.eks.

  • Skatteforhold
  • Børneattester
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Støttemuligheder
  • Ansættelsesforhold
  • Digitale løsninger til foreninger
  • Event håndtering

Læs mere på DTF’s hjemmeside.

Læs mere på DGI’s hjemmeside.

Læs mere på DIF’s hjemmeside.

Baner og anlæg

Få gode råd og viden om tennisbaner og -anlæg. Du kan læse om baneinspektørens rolle, om eksempler på banereglementer og se hvornår, der er kurser i anlæggelse og vedligeholdelse af tennisbaner.

Læs mere om baner og anlæg.