Tennis Øst

Tennis Øst unionen blev etableret i 2019, ved en sammenlægning af Københavns Tennis Union og Sjællands Tennis Union. Ved sammenlægningen fik den nye union mere end 121 klubber og over 40.000 medlemmer i alt fordelt over hele Sjælland, Bornholm og Lolland/Falster.

På det første bestyrelsesmøde i Tennis Øst blev det besluttet at etablere en unions-fortjenstnål. Fortjenstnålen tildeles personer, som har udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for tennis på Sjælland, Bornholm eller Lolland/Falster – Det være sig inden for unionen eller klubber. Beslutning om tildeling af fortjenstnålen tages af Tennis Øst bestyrelse, efter indstilling fra unionen eller en klub.

Tildelte Tennis Øst fortjenstnåle fra 2019 og frem:

Rasmus Gråskov, Bagsværd 2023
Preben Silva, 2023
Preben Rasmussen, Brøndby Strand 2023
Mogens Jørgensen, Taarbæk 2021
Michael Mortensen, KB 2021
Martin Jørgensen, Ølstykke 2020
Henrik Klitvad, HIK 2020
Joakim Thörring, Dragør 2020
Christian Eppers, Gentofte 2020
Cathrine Riis, B93 2020
Lise Christoffersen, Frederikssund 2020
Poul Lundberg Andreasen, Rødovre 2020