Spillere, kontaktpersoner og adresser

Oprettelse og redigering af spillere, kontaktpersoner og adresser

Det er klubbernes pligt at sørge for at både spillere, klubadresser og holdkaptajner er opdaterede inden sæsonstart.

Alle klubadresser, herunder spillesteder, samt information om kontaktpersoner (holdkaptajner) findes i holdturneringsprogrammet – samme sted som spilleplaner og resultater ligeledes findes.

Opret og rediger spillere, kontaktpersoner og adresser

Bemærk: Det er ikke tilstrækkeligt at anføre holdkaptajner i Notefeltet ifm. spilleprogrammet.

Holdkaptajner skal oprettes på følgende måde:

  1. Sørge for at den/de personer som skal være holdkaptajner, er oprettet som spiller i klubben og med de rigtige oplysninger. Under Klub og så Opret spiller eller Rediger spiller
  2. Sørge for at de bliver indsat i korrekte kategorier (senior, veteran, junior, motionist eller Golden Age). Under Klub og Påsæt holdkaptajn.
  3. Derefter går man ind i programmet og stiller sig i lige præcis den række og pulje man vil indsætte en holdkaptajn i.
  4. Vælger punktet Serie i den øverste række og derefter klikke Påsæt holdkaptajner.
  5. Her vælger man så den person der skal være holdkaptajn.

Har man flere hold så går man tilbage til punkt 3.

Hos mange af jer står der sikkert også nogen, som ikke er holdkaptajner mere. Disse personer bedes I slette. Det gøres som under pkt. 2. Blot dobbeltklikker man på navnet under Holdkaptajner og så fjernes de fra listen.

Vejledning vedr. resultatindberetning og opdatering af adresse og kontaktpersoner