Spillere, kontaktpersoner og adresser

Oprettelse og redigering af spillere, kontaktpersoner og adresser

Det er klubbernes pligt at sørge for at både spillere, klubadresser og holdkaptajner er opdaterede inden sæsonstart.

Alle klubadresser, herunder spillesteder, samt information om kontaktpersoner (holdkaptajner) findes i holdturneringsprogrammet – samme sted som spilleplaner og resultater ligeledes findes.

Opret og rediger spillere, kontaktpersoner og adresser