Spillerudviklingspuljen

Velkommen til Tennis Øst Spillerudviklingspuljen.

På Tennis Øst generalforsamling 2024, blev det besluttet at omdøbe Talentpuljen til Spillerudviklingspuljen. Bestyrelsen fra Tennis Øst, ønskede dermed at tydeliggøre at puljen kan søges af alle medlemsklubber og er oprettet til glæde for alle klubbens spillere. For at undgå misforståelser, blev puljen således også omdøbt til Spillerudviklingspuljen.

Udover det nye navn, blev puljen suppleret med yderligere afsatte Tennis Øst midler, så den samlede pulje nu er på dkr. 1.000.000, der går ud over eventuelle budgetterede udviklingsmidler i årets budget.

Puljen kan ansøges af alle medlemsklubber i Tennis Øst, men der kan ikke søges om driftsanlæg og driftsaktiviteter. Der kan alene søges om nye sportslige aktiviteter, der løfter spilleglæden og engagementet ude i medlemsklubberne. Dermed tager vi et fælles ansvar for at udvikle vores sport og engagere og glæde udøverne af denne.

Der er blevet udviklet en række skabeloner, der gør det nemmere for klubberne at ansøge spillerudviklingspuljen og der er skrevet noget mere konkret information om hvad man kan og ikke kan søge til. Er du fortsat i tvivl om din aktivitet kan kvalificere sig til puljen, efter at have læst nedenstående, så tag kontakt til os.

Download skabelon for at søge i puljen
Læs de opdaterede kriterier (pr. marts 2024), for at søge ind i puljen (Vigtigt at læse inden du søger!)

Sådan udbetales der fra Tennis Øst spillerudviklingspulje:
Vi tilbyder udbetaling på to måder, som man som ansøger med et støttetilsagn kan vælge mellem.:

 1. 50% af beløbet kan udbetales øjeblikkeligt ved godkendelse af støtte og fremsendelse af faktura. De resterende 50% af beløbet udbetales efter aktiviteten og fremsendelse af endnu en faktura. Ved fremsendelse af anden faktura, skal Tennis Øst også modtage en oversigt over aktivitetens økonomi (realiseret) og en skriftlig opsummering på aktiviteten (orientering). Det kan i nogle tilfælde vurderes tilstrækkeligt med en udvidet udtalelse om hvad pengene er gået til.

 1. Her udbetaler Tennis Øst 100% af beløbet efter aktivitetens afslutning, hvor vi får tilsendt én samlet faktura. Ved fremsendelse af faktura, skal vi modtage en oversigt over aktivitetens økonomi (realiseret) og en skriftlig opsummering på aktiviteten (orientering). Det kan i nogle tilfælde vurderes tilstrækkeligt med en udvidet udtalelse om hvad pengene er gået til.

Lidt historie om Tennis Øst spillerudviklingspulje:
Der blev stillet forslag om Talentpuljen primo februar 2023 fra Tennis Øst bestyrelsens side. Arbejdet med puljen blev iværksat og første gang præsenteret på Tennis Øst’s årlige generalforsamling den 5. marts 2023. Puljen blev godkendt med et startbeløb på DKK 550.000, hvoraf unionen, efter ansøgning, løbende kan stille projekttilskud til rådighed for unionens medlemsklubber. Det er yderligere besluttet, at i det omfang der er økonomisk råderum i Tennis Øst til at bidrage yderligere til puljen, så vil bestyrelsen årligt tage stilling til hvilke midler puljen tildeles.

Primære målgrupper for støtten (opdateret marts 2024) :

Målgruppen for støtten er tværgående foreningsprojekter, der har som formål:

  • At gøre spillerområderne (foreningstennis, foreningspadel og foreningspickleball) under Dansk Tennis Forbund mere synlige for borgerne i de berørte områder,

  • At gøre det let for interesserede at komme ind i de foreninger, der ønsker at udvide medlemstallet, hvad enten det er børn/unge eller voksne, der er fokus på,

  • At udbyde trænings- og andre indslusningsforløb, der motiverer til at fortsætte med og at udvikle sit spil, når først interessen er skabt,

  • At motivere til at deltage i turneringer, hvad enten det er individuelle turneringer, eller turneringer for hold,

  • At give de virkeligt talentfulde juniorer et program, der kan give dem mulighed for at komme blandt de allerbedste i landet. (hidtidige talentpuljemål).

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningen forelægges tidligst muligt for unionen, i forhold til den påtænkte iværksættelse, dog senest 2 måneder forinden.

Stillingtagen:

  • Ansøgningen sendes til Tennis Øst sekretariatet og forelægges for Tennis Øst bestyrelsen til stillingtagen.

  • Stillingtagen til ansøgningen kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

  • Bestyrelsens beslutning vil enten være en projektgodkendelse, eventuelt med ledsagende kommentarer eller vilkår, en opfordring til en justering af projektforslaget, eller en begrundet afvisning af forslaget.

  • Tilskud til godkendte projekter udbetales i umiddelbar forlængelse af godkendelsen.

Opfølgning:

  • Hos Tennis Øst varetages den administrative opfølgning af projektforslaget af unionens sekretariat.

  • Senest to måneder efter projektets afslutning, skal der til unionen indsendes en redegørelse for indsatsen sammen med sidste faktura og med orienteringsskrivelse om opnået sportsligt resultat, samt dokumentation for afholdte udgifter og eventuelle indtægter.

  • Hele eller delvist ikke benyttede tilskud, skal tilbagebetales til unionen.


Spillerudviklingspuljens formål og betingelser for ansøgning kan løbende tilpasses af Tennis Øst bestyrelsen, i det omfang at det vurderes nødvendigt, for at forenkle processen for alle parter.