Holdturneringer indendørs

Indendørs holdturneringer 2023/24

Så er vi klar med invitationer og tilmeldinger til året indendørs holdturnering i Tennis Øst.

Der er mange sedler (Word) herunder, men grundlæggende er det meget enkelt:

  • Ønsker man at bibeholde sine hold i Veteranrækken, så skal man ikke foretage sig noget. Nye hold skal selvfølgelig tilmeldes via tilmeldingssedlen. Send til ThR@tennis.dk
  • Skal man tilmelde hold i MotionistGolden Age eller den nye række Senior Mix, så skal man udfylde tilmeldingssedlen og maile den til ThR@tennis.dk
  • Alle juniorhold med gul bold, skal tilmeldes på ny hvert år. Benyt tilmeldingssedlen. Bemærk at alle hold i år er kønsneutrale. Tilmelding til ThR@tennis.dk
  • Alle skumtennishold skal tilmeldes på ny. Bemærk! Der er i år mulighed for både junior- og seniorhold. Benyt tilmeldingssedlen.
  • Alle tilmeldte klubber skal selv have baner til rådighed. Man må godt leje sig ind i andre klubbers haller.

 Tilmeldingsfristen er d. 11. september 2023.

Sedler du skal bruge til tilmelding / afmelding.

Holdreglementet kan hentes på https://tenniseast.dk/holdturnering/spillereglementer/

Bemærk at veteran mixhold der var med i sidste sæson, automatisk er med i den nye sæson. 

Læg mærke til at klubberne selv skal sørge for banetimer, og matcherne skal programlægges inden for faste terminer.


Holdturnering

Et kort resumé over hvem der må spille på hvilke hold i den kommende 2024 udendørs sæson under Tennis Øst, senior serie, veteran, motionist, motionist Light og Golden Age:

Golden Age hold betragtes som veteranhold. Man må ikke spille på både senior serie-hold og motionist-hold.

Senior serie:
Spillere på disse hold må gerne spille på DH division og DH Liga hold. De må gerne spille på veteranhold.
De må ikke spille på motionisthold, men gerne Golden Age hvis alderskravet er opfyldt.
Er for spillere der fylder 19 år i 2024 eller ældre.

Veteran:
Veteranspillere må gerne spille senior serie eller DH division og DH Liga, men gør man det, så må man ikke også spille på motionist hold.
Veteranspillere 40+ og 50+ der spiller på 1.- og/eller 2. divisions hold, må ikke spille på motionisthold. De øvrige veteranårgange, altså 60+, 70+ og 75+ fra 1. division og nedefter, må gerne spille motionist.

Veteran rene hold:
Disse spillere må gerne spille på andre veteranmixhold i klubben, de må også gerne spille på motionisthold.

Golden Age (veteran):
Disse spillere må gerne spille på motionisthold.
Alderskravet er at man fylder 60+ år i 2024.

Motionist:
Disse spillere må ikke spille senior serie eller DH division og DH Liga, ej heller som reserve. De må gerne spille Golden Age hvis alderskravet er opfyldt. Man må gerne spille veteranhold, hvis alderskravet er opfyldt.

Angående slut- og mesterskabsspil:
Man skal have deltaget minimum 2 gange på holdet for at kunne deltage i disse matcher.
Men man må gerne tage andre spillere med, de skal blot være lavere rangerede end de fire herrer og to damer der normalt er sat på holdkortet.
Senior Division og Liga er rene dame-eller herrehold og styres begge af Dansk Tennis Forbund, og de kan kontaktes på 43 26 26 60 eller www.tennis.dk.
Hvis man ikke selv har overblikket over hvor man kan finde et passende hold-format, er man altid velkommen til at kontakte Tennis Øst turneringskoordinator på 51 66 30 20 eller thr@tennis.dk.
Ja, man må spille op til to kampe pr. holdmatch i alle rækker, dog ikke i samme kategori.
Ja , men læs lige videre! Det er nemlig grundlæggende ikke tilladt at spille for to forskellige klubber i samme sæson, men ingen regler uden undtagelser. Her er undtagelsen at du faktisk kan spille senior for den ene klub og veteran for en anden klub. Du må fortsat ikke spille motionist for den ene klub og f.eks. veteran for en anden. Førnævnte undtagelse er lavet af DTF, fordi veteraner i DTV kampene, havde problemer med at stille nok hold, hvis ikke dette blev indført. Der var et behov for at sammenbringe spillere fra flere klubber på senior-niveau og således opstod denne ene dispensation fra grundreglen.

Udgangspunktet har derudover altid været at man ikke kan spille på 2 hold i turneringstennis, ganske som det er tilfældet i de fleste sportsgrene! Vi anerkender at veteran/senior-undtagelsen der blev indført for år tilbage, har vanskeliggjort forståelsen for denne regel og skabt grobund for fejlfortolkninger gennem årene. Derfor er den hermed uddybet. Vi forstår også at nogle undrer sig over reglen, da den kan hæmme antal spillede kampe og dermed en masse sjovt spil, men den kan omvendt bestemt også blive udnyttet og det vil skade langt mere end det gavner i vores tennis-fællesskab.

Husk på at man selvfølgelig altid må samle spillere fra flere klubber til ét hold, men i så fald kan man som udgangspunkt ikke spille på andre hold i sin klub. Dette er især en god idé, hvis I ikke er nok i jeres klub til at stille et hold, for så kan man tage fat i naboklubben og høre om de har spillere i samme situation og som ikke i forvejen spiller på et hold. 1-2-3 vupti og så er vi alle ude og lave det som det handler om, nemlig at spille tennis!
Ja i nogle tilfælde! Har man to hold i samme kategori (f.eks. kategori 1), så hedder de typisk Klubnavn 1 og Klubnavn 2. Det betyder også typisk, at det ene er klubbens førstehold og det andet klubbens andethold. De to hold har på forhånd deres egen trup og har i princippet kun klubnavnet til fælles. Man kan således ikke have én fælles trup og spille på det hold der lige passer bedst fra uge til uge. Der kan selvfølgelig opstå få tilfælde, hvor førsteholdet har et afbud, og må trække en spiller op som reserve fra andetholdet. Bemærk dog at denne spiller så ikke må deltage på andetholdet i samme termin (altså samme spilleuge).
En indendørssæson kan godt gå hen over vinteren og ind i det tidlige forår i det næste kalenderår, men i veteranrækken må man altså først spille med i 60+ rækken i det kalenderår du fylder 60. Dvs. at du kan først spille med fra 1. januar det år du fylder 60.