Holdkort & Resultatindberetning

Senest dagen efter en holdmatch skal den klub, der havde hjemmebane, indberette resultatet i DTF’s turneringsplanform Tournament Software. Det er nemt og kan gøres fra spilledestedet med din telefon. Det opfordrer vi faktisk til at du gør på spillestedet, så alle får resultater så hurtigt og nemt som muligt!
Start med at klikke på linket her:

Indberetning af holdresultater

Adgangskoder til systemet (Holdturneringsansvarlig) har klubbens ledelse.

Sådan gør du:
Er du ansvarlig for indberetninger og er det registreret på din profil, vil du kunne klikke dig ind på kampen der skal rapporteres ind for. I højre side ser du et ikon med en blyant. Klik på denne og det er herinde du angiver resultatet. Vi lovede jo det var nemt. Gør det umiddelbart efter en kamp, for så kan man sammen afklare eventuelle misforståelser med det samme. Se den mere udførlige vejledning her.

I øvrigt:
Udebliver, scratches eller trækker et hold sig, skal dette indberettes separat til Tennis Øst, med en e-mail til sekretariatet east@tennis.dk, og kopi til modstanderholdets kaptajn.

Holdkortet skal ikke indsendes, men holdkortet skal fortsat underskrives af begge holdkaptajner og opbevares af hjemmeholdets klub, og indsendes til Tennis Øst på forlangende.

Undgå bøder for manglende eller ukorrekt indberetning

Hvis en klub indberetter omtalte oplysninger for sent eller mangelfuldt, kan klubben idømmes en bøde på
500 kr. og ved gentagne tilfælde, og fortsat manglende korrekt indberetning yderligere tildeles bøder eller diskvalifikation efter Tennis Øst’s Turneringsudvalgs skøn.

Hvis resultatet ikke er indberettet eller ikke er Tennis Øst i hænde senest otte dage efter holdmatchen – eller en ny spilledato er bevilliget af Tennis Øst – kan hjemmebaneklubben ved fortsat passivitet efter
erindringsskrivelse fra Tennis Øst, og uden yderligere varsel dømmes som taber af holdmatchen efter reglerne for udeblivelse fra en match.

HUSK det er hjemmeholdets ansvar at indberette holdresultatet til tiden med korrekte spillernavne.

Hjemmeholdet skal selv sikre at begge klubbers spillere er oprettet i systemet. Hvis der mangler spillernavne fra modstanderklubben i systemet, skal hjemmeholdet gøre modstanderklubben opmærksom på dette. Hvis der fortsat mangler spillernavne fra modstanderklubben ved udløb af fristen for indberetning, skal Tennis Øst underrettes, og resultatet skal indberettes med de navne, der er til rådighed.


Download Holdkort