Resultatindberetning

Senest dagen efter en holdmatch skal den klub, der havde hjemmebane, indberette resultatet i DTF’s turneringsplanform Tournament Software.

Indberetning af holdresultater

Adgangskoder til systemet (Holdturneringsansvarlig) har klubbens ledelse.

Udebliver, scratches eller trækker et hold sig, skal dette indberettes separat til Tennis Øst, med en e-mail til
sekretariatet east@tennis.dk, og kopi til modstanderholdets kaptajn.

Holdkortet skal ikke indsendes, men holdkortet skal fortsat underskrives af begge holdkaptajner og opbevares af hjemmeholdets klub, og indsendes til Tennis Øst på forlangende.

Undgå bøder for manglende eller ukorrekt indberetning

Hvis en klub indberetter omtalte oplysninger for sent eller mangelfuldt, kan klubben idømmes en bøde på
500 kr. og ved gentagne tilfælde, og fortsat manglende korrekt indberetning yderligere tildeles bøder eller
diskvalifikation efter Tennis Øst’s Turneringsudvalgs skøn.

Hvis resultatet ikke er indberettet eller ikke er Tennis Øst i hænde senest otte dage efter holdmatchen – eller en ny spilledato er bevilliget af Tennis Øst – kan hjemmebaneklubben ved fortsat passivitet efter
erindringsskrivelse fra Tennis Øst, og uden yderligere varsel dømmes som taber af holdmatchen efter reglerne for udeblivelse fra en match.

HUSK det er hjemmeholdets ansvar at indberette holdresultatet til tiden med korrekte spillernavne.

Hjemmeholdet skal selv sikre at begge klubbers spillere er oprettet i systemet. Hvis der mangler spillernavne fra modstanderklubben i systemet, skal hjemmeholdet gøre modstanderklubben opmærksom på dette. Hvis der fortsat mangler spillernavne fra modstanderklubben ved udløb af fristen for indberetning, skal Tennis Øst underrettes, og resultatet skal indberettes med de navne, der er til rådighed.


Download Holdkort

 • Indendørs holdkort juniorhold inde 2022-23 med gul bold indendørs.xlsx

  Excel Sheet

 • Indendørs holdkort veteran mixrækken division 40+50+ og 60+ indendørs.xlsx

  Excel Sheet

 • Holdkort Golden Age uden- og indendørs.doc

  File

 • Holdkort motionist uden- og indendørs.doc

  File

 • Indendørs Holdkort til Skumtennis Kønsneutralt.xls

  File