Officialuddannelse

Dansk Tennis Forbund (DTF) udbyder uddannelser af officials. Der er også mulighed for at afholde flere af kurserne lokalt i egen klub. Det kan enten være eksklusivt for klubbens egne medlemmer eller flere tennisklubber i samarbejde.

Læs om officialuddannelsen på DTF’s hjemmeside.

Referee

En referee fungerer som den øverste myndighed ved en tennisturnering/holdkamp.

I Danmark er det laveste uddannelsesniveau for referees opdelt i to kurser, henholdsvis Holdkampsreferee og Turneringsreferee. De to kurser bliver dog ofte udbudt samtidigt. Dansk Tennis Forbund indstiller personer til ITF’s refereeuddannelser. Hvis du er interesseret er du velkommen til at kontakte DTF.

Kursusvarighed

1 dag

Kursusindhold

Første del af kurset omfatter ‘Grundlæggende Regelkendskab’, som du skal kende til, førend du kan fungere som holdkampsreferee.
Anden del tager udgangspunkt i de situationer, kendelser, og spørgsmål du som holdkampsreferee kan komme ud for. Samt hvordan du i praksis leder og afvikler en division- eller liga holdkamp i henhold til DTF’s reglement.
På tredje del gennemgåes DTFs turneringsregler for individuelle turneringer.

Kurset afsluttes med en skriftlig test.

Bestås kurset tilfredsstillende kan man fungere som referee ved DTF’s holdturnering og individuelle turneringer.

Alderskrav

Alle, der er fyldt 15 år, kan deltage.

Stoledommer

Dansk Tennis Forbund udbyder kurser til hhv. Forbundsdommer og Elitedommer. Internationalt er der mulighed for at fortsætte uddannelse som White Badge Chair Umpire, Bronze Badge Chair Umpire, Silver Badge Chair Umpire og Gold Badge Chair Umpire.

Linjedommer

Dansk Tennis Forbund udbyder kurser til linjedommere.

Banedommerkursus

Dansk Tennis Forbund udbyder kurser til banedommere. Kurset omhandler opgaver og procedurer for banedommere ud fra følgende regelsæt: DTF’s spilleregler, Code of Conduct og Retningslinjer for kampe spillet uden dommer.