Træneruddannelse

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis udbyder i fællesskab en bred række træneruddannelser og kurser.

Læs mere om træneruddannelsen på DTF’s hjemmeside.

Læs mere om træneruddanelsen på DGI’s hjemmeside.

Se oversigt nedenfor over kurser målrettet tennis.

Kurset er både til dig, der er 12 år og endnu ikke kan deltage i basisuddannelsen Tennistræner 1-2-3, men også til dig, der ønsker en let introduktion til trænergerningen, men ikke ønsker at tage basisuddannelsen. Du har måske din gang i klubben som spiller, senior, motionist, frivillig eller bedsteforælder til børn, der spiller tennis.

Varighed

7 timer (1 dag) eller to hverdagsaftener

Alderskrav

12 år

Basisuddannelsen for tennistrænere. Tennistræner 1-2-3 består af 3 kurser, der skal tages i rækkefølge.

Varighed

Hvert kursus varer 14 timer – lørdag + søndag fra 10-17.
(Enkelte kurser kan have andre tidspunkter, men så er det oplyst ud for kurset)

Alderskrav

14 år

Adgangskrav

Tennistræner 1: Min. 14 år samt min. 1/2 års erfaring som træner/hjælpetræner
Tennistræner 2: Min. 15 år samt gennemført Tennistræner 1
Tennistræner 3: Min. 15 år samt gennemført Tennistræner 1+2

Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds niveau II-uddannelse, og en overbygning på basisuddannelsen (Niveau I).

Tenniscoach består af seks moduler, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 13:00.

Hvert modul går i dybden med et tema som teknisk træning, fysisk træning, taktisk træning, klubudvikling, træningsplanlægning og didaktik samt sportspsykologi. Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og praksis på banen.

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamensopgave.

Adgangskrav

For at blive optaget, skal du have gennemført basisuddannelsen (Niveau I).

Alderskrav: min. 18 år. (Kursisten skal fylde min. 18 år i det år, kurset påbegyndes).

Diplomtræneruddannelsen kvalificerer dig til at træne subelite- og eliteidrætsudøvere.

Forudsætninger

For at blive optaget på Diplomtræner-uddannelsen skal du bl.a. have gennemført Den Grundlæggende Træneruddannelse og Tenniscoach. Er disse uddannelser ikke gennemført, kan der søges merit, og evt. skal en optagelsesprøve gennemføres inden uddannelsen påbegyndes.

Indhold og varighed

26 kursusmoduler à 6 lektioner afholdes fredage kl. 16:30-21:30 i henholdsvis Brøndby og enten Odense eller Århus. Der oprettes to selvstændige studieophold – et i Brøndby og et i enten Odense eller Århus. Der er herudover placeret to blokke til undervisning, øvelser, testning, træning mv. Disse to blokke er placeret i kursusforløbet som forlængede weekender.

Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbund. Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

Forudsætninger

Du har gennemført Diplomtræner-uddannelsen og fungerer under uddannelsen som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi. Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen. Dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.

Varighed

Uddannelsen forløber over ca. 1,5 år og er sammensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler á to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel på 50 timer, som afvikles i forlængelse af den fælles del.


Se en oversigt nedenfor over kurser målrettet padel.

Inspirationskurset i padel henvender sig til de relevante trænere og ildsjæle i jeres forening, så flest muligt bliver klogere på den populære sport i praksis – og kan løfte aktiviteterne for medlemmerne og potentielle nye medlemmer.

Inspirationskurset er et fire timers tætpakket kursus, hvor sjov, læring og inspiration fylder hele programmet. Tre af timerne foregår på banen, hvor fokus er på masser af praktik og træningsøvelser. Den sidste time består af en intro og afslutning uden for banen med lidt teori og input til aktiviteter.

Læs mere om inspirationskurset.

Padeltræner 1 er et grundlæggende trænerkursus, som går i dybden med trænerrollen, og hvad den indebærer. Du får her indsigt i trænerens opgaver, motivation, adfærd, fremtoning og egenskaber. Du lærer, hvordan du laver aldersrelateret træning, og hvordan du planlægger en undervisning.

Vi gennemgår padelreglerne og de basale tekniske aspekter, så du er klædt på til at komme i gang med at undervise i padel for begyndere i alle aldre.

Har du gennemført Tennistræner 1 eller en lignende træneruddannelse tidligere, kan du ansøge om dispensation til at starte på Padeltræner 2. Du skal i givet fald kunne fremvise et kursusbevis.

I Padeltræner 2 tager vi for alvor fat i sporten og dens tekniske og taktiske facetter. Du lærer om korrekt positionering og slagteknikker, får opbygget en fundamental viden om de taktiske og kommunikative facetter, samt gode øvelser til at tage direkte med ud på banen. Du lærer at kunne demonstrere alle padelsportens slag, og hvordan og hvornår de bedst bruges.

Du lærer også byggeklodserne til at kunne bygge og træne dine spillere mest hensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling i sporten; hvilke områder der bør fokuseres på hvornår.


Udover de kurser og uddannelsesforløb, der udbydes, har klubberne også mulighed for rekvirere et Fokuskursus, som afholdes lokalt i klubben indenfor særligt udvalgte emner. Læs mere om fokuskurserne på DTF’s hjemmeside.