Sjællands Tennis Union

Sjællands Tennis Union blev stiftet i 1911, det vil sige at SLTU kunne fejre sit 100 års jubilæum i 2011. Det blev festligholdt, ved en reception i Hørsholm/R. Tennisklub den 13. juni i forbindelse med SM finalerne.
I forbindelse med jubilæet blev der indsamlet historisk materiale fra klubberne og ud af det fremkom der en bog om unionen og dens klubber. Den er sendt til alle klubber i to eksemplarer og blev også udleveret ved receptionen den 13. juni.

Fortjenstnåle
SLTU’s fortjenstnåle fra år 2000 og frem:

Martin Jørgensen, Ølstykke 2019
Henrik Klitvad, HIK 2019
Joakim Thörring, Dragør 2019
Anne Wiberg, Øresund 2019
Christian Eppers, Gentofte 2019
Cathrine Riis, B93 2019
Lise Christoffersen, Frederikssund 2019
Kurt Søndergaard, Glostrup 2019
Lars Gulmann, Øresund 2019
Henrik Maris, Slagelse 2019
Daniel Mølgaard Nielsen, Hjortekær 2019
Preben Rasmussen, Brøndby Str. 2018
Jesper Schou, Hareskov/V. 2018
Jesper Tvermoes, Birkerød 2018
Thomas Rosenmejer, Brøndby Str. 2018
Erik Piel-Steenberg, Lyngby 2018
Boris Michaeloff, KTU’s afgående formand 2017
Henrik Thorsøe Pedersen, Helsingør 2016
Jørgen Holm, Fredensborg 2016
Sirpa Bode, Ølstykke 2016
Vita Hytten, Helsingør 2016
Jørgen Larsen, Roskilde 2014
Birthe Hoberg, Roskilde 2014
Erik Østergaard, Holbæk 2014
Ib Rasmussen, Rønne 2012
Vilhelm Gylstorff, Nakskov 2010
Ann-Charlotte Andersen, Hundested 2008
Anette Kreutzfeldt, AB 2006
Ole Helms, Farum 2005
Lisa Rosling, Allerød 2005
Karsten Møller, Skovshoved 2004
Kristian Lund-Andersen, Lyngby 2004
Svend Andersen, Lyngby 2003
Stig Johansen. Virum 2003
Torsten Kofoed, Virum 2002
Mona Aagaard, Ølstykke 2000

Dokumenter fra SLTU generalforsamlinger