Vejledninger

Her kan du finde information om bl.a. personoplysninger, ansættelsesforhold, børneattester, frivillige og sponsoraftaler.

Denne vejledning giver svar på de spørgsmål, der oftest rejser sig, når foreningen bliver arbejdsgiver.

Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester.

Blanketten vedrører rekvisition af Børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger.

Alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Hæfte om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten.

Standardkontrakt for at udarbejde en sponsoraftale i idrætsforeningen.

Giv en anerkendelse og anbefaling til dem der gør en frivillig indsats.