Kontaktinformation

Kontakt Tennis Øst på mail: east@tennis.dk eller på telefon 5614 9599.

Tennis Øst har nedsat et turneringsudvalg, hvis primære opgave i foråret 2018 vil være tilrettelæggelsen af den nye holdturnering i Tennis Øst regi.

Udvalget består af:

Man er naturligvis også velkommen til at kontakte de personer, som man hidtil har kontaktet i hhv. SLTU og KTU.

Kontaktpersoner i KTU

Kontaktpersoner i SLTU