Forfatter: Kurt Christiansen

Stiftende generalforsamling af Tennis Øst

Tirsdag den 23. april blev den stiftende generalforsamling afholdt. Tennis Øst er nu en realitet.

KTU og SLTU indledte i 2017 et større samarbejde omkring aktiviteterne i de to unioner under navnet Tennis Øst. Gennem flere år har der været et samarbejde om bl.a. individuelle mesterskaber samt junior – og veteranholdturneringen. Dette samarbejde blev i 2017 og 2018 udvidet til at omfatte de fleste aktiviteter, herunder holdturneringer, individuelle mesterskaber og skumtennisstævner.

Samarbejdet førte til at de to unioner blev nedlagt og fusioneret i en samlet union med navnet Tennis Øst på en stiftende generalforsamling den 23. april 2019.

Alle aktiviteter i de to unioner videreføres i Tennis Øst. Ligeledes er de to unioners årsværk, aktiver, formue og medlemskreds overgået til Tennis Øst.

Tennis Øst bestyrelsen består af

Martin Jørgensen, formand
Henrik Klitvad, næstformand
Lise Christoffersen, kasserer
Joakim Thörring, DTF repræsentant
Christian Eppers, bestyrelsesmedlem
Anne Wiberg, bestyrelsesmedlem
Cathrine Riis, bestyrelsesmedlem

Fra venstre: Martin, Lise, Joakim, Cathrine, Anne, Henrik. Christian er ikke med på billedet.