Kategori: Nyheder fra Tennis Øst

Nyheder fra Tennis Øst.

Dialog møde på Lolland-Falster

Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund gæstede torsdag den 5. maj Lolland-Falster, hvor unionen og forbundet sammen havde inviteret alle klubber i området til dialogmøde.Dansk Tennis Forbund var repræsenteret ved direktør Emil Bødker og Tennis Øst ved formand Henrik Klitvad.Nykøbing F Tennisklubs formand Ole Johansen havde været venlig at stille lokale til rådighed for mødet, som meget positivt havde tilslutning af 50% af klubberne på Lolland-Falster.De lokale klubber var repræsenteret af nogle helt fantastiske ildsjæle og frivillige ledere, som deltog aktivt i dialogen for nytænkning af bestående aktiviteter samt meget proaktive i forbindelse med tanke på nye spændende aktiviteter i området.Lolland-Falster er af Tennis Øst bestyrelse udråbt til en af to satsningsområder i 2022, derfor er det vigtigt at vi sammen bidrager positivt til en spændende videreudvikling af tennis på Lolland-Falster.Der skal lyde en meget stor tak til alle de frivillige i området, for deres store indsat for medlemmerne, klubberne og ikke mindste vores fantastiske sunde sport, TENNIS.

Sekretariatet går på pension

To velkendte ansigter i Tennis Øst sekretariat har valgt at gå på velfortjent pension til oktober 2022 

På et planlagt møde med Tennis Øst’s formand Henrik Klitvad orienterede unionens to mangeårige medarbejdere Solveig Grøndahl og Kurt Søndergaard at de efter grundige overvejelser har valgt at gå på pension i andet halvår af 2022. 

Både Solveig og Kurt har på fornemmeste vis serviceret klubber og medlemmer i en lang årrække, først i SLTU og senest i den nye sammenlagte union Tennis Øst, ingen tvivl om at de begge vil blive savnet. 

Bestyrelsen takker Solveig og Kurt for en fremragende og loyal indsats for unionen igennem årene, og over de kommende måneder frem til udgangen af oktober fortsætter de med at varetage deres mange opgaver til glæde for unionen, klubberne, medlemmerne og bestyrelsen. 

Der skal lyde en kæmpestor tak til Solveig og Kurt, og samtidig ønskes de stort held og lykke med deres velfortjente otium. 

”Vi vil have mere tennis!”

Var Henrik Klitvads hovedbudskab på generalforsamlingen i Tennis Øst tirsdag den 1. marts. Henrik har været formand i Danmarks største tennisunion i blot fem måneder. Men det skorter ikke på ambitioner om at få afviklet rigtig meget tennis, nu Covid-19-restriktionerne er lettet så meget, at vi alle håber på en normal sæson i 2022.

Medlemstallene øst for Storebælt er gået ca. 8.000 medlemmer frem på to år, hvilket svarer til 20 % og ca. 48.000 medlemmer, når de nye tal foreligger officielt til april. Anlæggene i Københavns centrale klubber melder om ”fuldt hus”, hvilket flere deltagere på generalforsamlingen beklagede, men fremgangen sker også på Sjælland uden for Hovedstaden, hvor der stadig er plads til flere tennisspillere end i dag.  

Formanden henviste til følgende programmål for 2022:

Programmål for 2022:

261 træningssamlinger i regionen
Træningssamlinger i udlandet
Kommunikationssamarbejde med Dansk Tennisforbund
Støtte til udviling af tennissporten på Bornholm og Lolland-Falster
Talent Cup for U18-spillere
Aktivitetssamarbejde med DTF

Som Danmarks største udbyder af turneringer, både for hold og individuelt, forventer Unionen også her rigtigt mange deltagere sæsonen igennem.

Økonomien og organisationen er klar til at levere

De sidste to år er egenkapitalen øget med 0,7 mill. kr. til 3,8 mill. kr., næsten det dobbelte af målsætningen. Den planlagte satsning tager sit afsæt i øgede kontingentindtægter på grund af medlemstallene, medens kontingentsatserne er uændrede. Sportschef Kim Hansen kunne meddele, at der er indgået aftale med tre deltidsansatte trænere, der kan bistå ved de øgede antal træningssamlinger og andre aktiviteter, for medlemsforeningerne og deres spillere.

Vedtægterne strammet op

Sammenlægningen af SLTU og KTU til Tennis Øst for tre år siden medførte nogle helt nye vedtægter, som ikke var pudset af på alle felter. 16 små og store tilretninger blev vedtaget. Et par vigtige ændringer er, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er skåret ned fra syv til fem og at afstemningsreglerne på generalforsamlingen er forenklede.

Debatten var livlig. Kurt Christiansen fra Ballerup Tennisklub pegede på, at man skal huske at få udbuddet af træningssamlinger udbredt til alle områder af Tennis Øst, da de i dag er koncentreret i Nordsjælland. Dertil fremhævede Einar Schwarz fra Rødovre Tennisklub, at alle grupper af medlemmer, f.eks. talenter, ungseniorer, elite m.v. også skal omfattes, da fokussen tilsyneladende retter sig mod motionister p.t. Henrik Klitvad lovede udbud til alle medlemmer af Tennis Øst.

Spørgsmålet om padel tages iflg. Henrik Klitvad nu op på et kommende bestyrelsesmøde, da der er padel i så mange foreninger under Tennis Øst, at der kan være grund til at lokalunionen supplerer Dansk Tennisforbunds indsats på området.

Dette foranledigede en livlig debat for og imod padel på foreningsvilkår i tennisklubber. Tennisklubberne tager som et særkende deres udgangspunkt i at afvikle tennis på foreningsvilkår. Udbygningen af padel i Danmark sker som i hele Europa på kommercielle vilkår i privatejede centre på kommercielle vilkår. 

Nogle mente, at vi skulle huske at få udbygget tennisområdet først, medens andre var af den opfattelse, at vi måske er for sent ude til at kunne følge med på padel området. Formanden for DTF – Henrik Thorsøe – berettede som gæst om, at 30 % af medlemsforeningerne i dag havde eller får padel på programmet. 

Se i øvrigt formanden skriftlige beretning ved at klikke her og samlede power point præsentation ved at klikke her.