Kategori: Nyheder fra Tennis Øst

Nyheder fra Tennis Øst.

Holdturnering indendørs 2022/23

Indbydelserne, tilmeldingsblanketterne og liste over hvilke veteranhold der automatisk er med i sæsonen er nu udsendt til klubber og holdkaptajner. Bemærk at junior-, skum-, motionist- og Golden Age hold alle skal tilmelde sig på ny, man er altså ikke automatisk med i disse kategorier.

Materialet kan ses ved at klikke videre her.  

Sidste frist for til- og afmelding er den 11. september.

Veteran hold ude 2022 og 2023 (aflyst)

Nedenstående er aflyst og udsat til sæsonen 2024, hvilket vil sige at der ikke kommer ekstraordinære nedrykninger ifm. sæsonen 2022:

DTF og DTV er blevet enige om ekstraordinære nedrykninger og også begrænset oprykning ifm. udendørssæsonen 2023. Nedrykningerne betyder at der også nedrykkes ekstraordinært i de øvrige divisioner:

1. division øst for veteraner reduceres fra 8 til 6 hold fra og med udendørssæsonen 2023, og 2. division øst kommer til at bestå af 12 hold (2 puljer med 6 hold i hver) fra 2023. Det betyder, at der rykker yderligere hold ned i 2. division øst til næste sæson.

I 40+ øst rykker 3 hold ned i 2. division øst og kun 1 hold rykker op fra 2. division øst.
I 50+ øst rykker 3 hold ned i 2. division øst og kun 1 hold rykker op fra 2. division øst.
I 60+ øst rykker 2 hold ned i 2. division øst og kun 1 hold rykker op fra 2. division øst.
I 70+ øst rykker 2 hold ned i 2. division øst og kun 1 hold rykker op fra 2. division øst.

Dialog møde på Lolland-Falster

Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund gæstede torsdag den 5. maj Lolland-Falster, hvor unionen og forbundet sammen havde inviteret alle klubber i området til dialogmøde.Dansk Tennis Forbund var repræsenteret ved direktør Emil Bødker og Tennis Øst ved formand Henrik Klitvad.Nykøbing F Tennisklubs formand Ole Johansen havde været venlig at stille lokale til rådighed for mødet, som meget positivt havde tilslutning af 50% af klubberne på Lolland-Falster.De lokale klubber var repræsenteret af nogle helt fantastiske ildsjæle og frivillige ledere, som deltog aktivt i dialogen for nytænkning af bestående aktiviteter samt meget proaktive i forbindelse med tanke på nye spændende aktiviteter i området.Lolland-Falster er af Tennis Øst bestyrelse udråbt til en af to satsningsområder i 2022, derfor er det vigtigt at vi sammen bidrager positivt til en spændende videreudvikling af tennis på Lolland-Falster.Der skal lyde en meget stor tak til alle de frivillige i området, for deres store indsat for medlemmerne, klubberne og ikke mindste vores fantastiske sunde sport, TENNIS.

Sekretariatet går på pension

To velkendte ansigter i Tennis Øst sekretariat har valgt at gå på velfortjent pension til oktober 2022 

På et planlagt møde med Tennis Øst’s formand Henrik Klitvad orienterede unionens to mangeårige medarbejdere Solveig Grøndahl og Kurt Søndergaard at de efter grundige overvejelser har valgt at gå på pension i andet halvår af 2022. 

Både Solveig og Kurt har på fornemmeste vis serviceret klubber og medlemmer i en lang årrække, først i SLTU og senest i den nye sammenlagte union Tennis Øst, ingen tvivl om at de begge vil blive savnet. 

Bestyrelsen takker Solveig og Kurt for en fremragende og loyal indsats for unionen igennem årene, og over de kommende måneder frem til udgangen af oktober fortsætter de med at varetage deres mange opgaver til glæde for unionen, klubberne, medlemmerne og bestyrelsen. 

Der skal lyde en kæmpestor tak til Solveig og Kurt, og samtidig ønskes de stort held og lykke med deres velfortjente otium.