Kategori: Nyheder fra Tennis Øst

Nyheder fra Tennis Øst.

Afvikling af junior holdturneringen 2020/21

Unionens bestyrelse har i første omgang besluttet at udsætte alle junior holdmatcher indtil videre pga. af COVID-19 situationen og de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Effektueret pr. dags dato den 2. december 2020. Det betyder i første omgang at alle matcher i december måned er udsat. I vil høre fra os lige så snart vi kan gå i gang igen. Vi følger også Covid-19 situationen tæt.

Vi vil dog gerne allerede nu opfordre til at man kontakter modstanderhold og aftaler nye datoer engang i slut januar/februar/marts 2021. 

I første omgang har det for manges vedkommende været Tennis Øst der har hjulpet med at finde banetimer, men vi ser gerne at klubberne selv gør et forsøg i egne haller. Denne beslutning vil nemlig betyde en væsentlig arbejdsbyrde på vores medarbejdere. Brug f.eks. hverdagsaftner, (det er 2 baner i 3 timer der skal bruges) for at afvikle en holdmatch. Er det ikke muligt så skriv til os. Vi vil så kigge på det og se om vi kan hjælpe.

Datoer og tider for matcher i februar/marts måned 2021, vil stadig være gældende.

Skumtennis afvikles uden ændringer, her burde det være nemmere at tage corona hensyn i de haller der spilles i.

Det er vigtigt at pointere, at beslutningen er taget uden skelen til det sportslige hensyn. Men udelukkende for at vise samfundssind og for ikke at sætte for mange forældre og holdkaptajner i situationer, hvor de måske eller måske ikke kender reglerne. Samtidig er beslutningen taget på baggrund af myndighedernes opdaterede retningslinjer for børn og unge. Tennis må i situationen desværre komme i anden række.

Individuelle turneringer afholdes på kendte vilkår. Senior/veteran/motionist har spillet efter “Corona-regler” hele sæsonen og kan derfor fortsætte.

Sjællandsmesterskaberne forventes gennemført. Men vi kan blive tvunget til at ændre den beslutning.

Vi håber på alles forståelse og imødekommenhed.

På bestyrelsens vegne
Martin Jørgensen
formand

Medlemskab af både Tennis Øst/DTF og DGI

For god ordens skyld, skal vi gøre opmærksom på, at nu hvor Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har indgået en samarbejdsaftale, så skal alle klubber der deltager i vores arrangementer, bl.a. holdturne­ringen indendørs, være medlemmer af både DTF/TØ og DGI. Det vil være gratis i resten af 2020 og hele 2021 at være medlem af DGI Tennis. Derefter kommer der et udspil fra DTF og DGI Tennis om et fælles­kontingent og prisen for dette.

Tennis Øst frabeder sig tilskuere til alle individuelle turneringsaktiviteter

Det gælder alle individuelle turneringer, som eksempelvis Vinter Tours og skumstævner, afholdt af eller med Tennis Øst som med-arrangør. Medicinsk grundlag eller lignende, kan selvfølgelig betyde at en forældre skal være tilstede og det skal selvfølgelig tillades.

Men turneringsledererne er hermed i sin ret til at afvikle turnering uden tilskuere. Hvis tilskuere tillades, vil det være fordi klubben og turneringslederen føler sig sikker på at alle krav kan følges til enhver tid.

Samtidig anbefaler vi at klubberne overvejer ganske nøje om de kan overholde kravene i det daglige og eventuelt frabeder sig tilskuere/forældre til træninger.

Bl.a. for at det ikke er trænerne til dagligt i klubberne, som skal agere håndhæver i forhold til forsamlingsantal og krav om mundbind.

Det samme gælder ved turneringer, hvor det ikke kan være et krav til en turneringsleder at skulle varetage denne opgave.

Afvikling af Tennis Øst holdturnering indendørs 2020/21

COVID 19 situationen gør at mange ting ikke er som normalt, og det får også en vis indflydelse på Tennis Øst holdturneringen indendørs 2020/21.

Udmeldingen fra tennis forbundet er at der maximalt må være 5 spillere pr. hold, hvilket vil sige 10 personer i alt incl. en eventuel træner eller holdkaptajn, når det drejer sig om veteran-, motionist og Golden Age hold.

Tennis Øst arrangerer holdturnering for motionister, Golden Age, veteraner, junior og skumtennis. Umiddelbart er det kun de to førstnævnte vi er nødt til at ændre lidt på, da de normalt som minimum skal bruge 6 spillere pr. hold. Derfor afvikles motionist og Golden Age holdturnering på denne måde:

Motionist og Golden Age:  1 HD, 1 DD, 2 MD

Det vil sige at man kan nøjes med 4 spillere, men det er stadig muligt at have en ekstra spiller med. Det betyder også at matchen nu afvikles på 2 baner, så husk derfor at få afmeldt banetimer.

De klubber tennis Øst har bestilt baner hos, vil meget snart høre fra os, men ellers skal der også her afmeldes en enkelt bane, så vi kun skal bruge 2 baner i 3 timer.

Veteranrækkerne spilles som normalt, dog må der som sagt kun være i alt 5 spillere på holdet.

Junior og skumtennis burde ikke have de store problemer da forsamlingsantallet for juniorer er meget højere. Vi skal dog gøre opmærksom på problematikken omkring tilskuere og hvordan de skal forholde sig.

Hvis ovennævnte ændrer sig på enkelte punkter, sender vi mail ud om det, lige så snart vi hører nyt fra forbundet. I bedes give besked videre til alle dem ovennævnte måtte vedrøre i klubben.