Kategori: Nyheder fra Tennis Øst

Nyheder fra Tennis Øst.

Junior holdturnering indendørs 2019

Så er juniorhold indendørs 2019 klar. Bemærk at der spilles slutspilskampe i april 2019. Mere info om dette sendes ud senere.

Kontaktinfo (e-mail) på de holdansvarlige er sendt pr. mail til alle parter. Det er altid en god ide at kontakte modstanderen i god tid inden holdkampen skal afvikles.

Programmet kan ses på Tournament Software fra slutningen af næste uge.

I skal bede alle jeres spillere om at oprette en brugerprofil på Tournament Software, da alle spillere skal have sådan en. Spillere med licens bør allerede have oprettet en brugerprofil.

Der er sat tre timer af på to baner til hver holdkamp. Alle kampe spilles med DTF Next Gen format, som er bedst af 3 sæt til 4 partier, ved stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 point.
I double spilles med no-ad scoring. For alle kampe benyttes no-let regel på serven ligeledes.

Rækkefølgen på kampene er altid at der startes med de 2 doubler, dernæst 1. og 2. single og til sidst 3. og 4. single. Medmindre der er 4 baner til rådighed, så startes der med de 4 singler.

Husk at holdturneringen er pointgivende til DTFs rangliste for spillere med licens. For en sejr i single gives 0,8 point i U14 rækken og 3,2 point i U18 rækken. Doublesejre gives der ikke point for. Såfremt en U14 spiller deltager på et U18 hold, får vedkommende ved sejr point for U14. Vigtigt at licensnummeret udfyldes korrekt på holdkortet, så den der taster resultater ind, kan finde den rigtige spiller.

Det hold som står som hjemmehold er ansvarlig for at indberette resultatet, da det er dem (som hjemmehold), der har denne rettighed.

Hvert hold medbringer tre rør nye bolde (fire bolde pr. rør) til afvikling af holdkampen. Alle rækker afvikles med alm. gul bold og vi anbefaler at der spilles med HEAD ATP Tour eller HEAD Davis Cup bolde.

Der er ikke krav om forplejning til juniorholdturneringen.

Har man spørgsmål til juniorholdturneringen, kontakt venligst undertegnede.

Med venlig hilsen
Daniel Mølgaard Nielsen
Aktivitetschef
Sjællands Tennis Union/Tennis Øst
E-mail: dmn@tennis.dk
Tlf.: 40 24 52 82

Forslag til sammenlægning af KTU og SLTU til Tennis Øst

På generalforsamlingerne i henholdsvis Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands Tennis Union (SLTU) i 2018 vedtog man, at samarbejdet mellem de to unioner (Tennis Øst-samarbejdet) ”i videst muligt omfang” skulle intensiveres frem mod de næste ordinære generalforsamlinger i 2019, og ”at aktiviteter, turneringer og holdkampe som udgangspunkt afholdes fælles”.

Det har vi helhjertet efterfulgt. Samarbejdet mellem KTU og SLTU har været tæt det seneste år. Og resultaterne taler efter vores vurdering for sig selv:

• Den sammenlagte holdturnering er en succes. Den har åbnet op for nye møder klubberne imellem. Den binder den samlede danske holdturnering bedre sammen. Og den giver mulighed for at have en tilstrækkelig volumen på de særskilte holdturneringstilbud, som skumtennis holdturnering, holdturnering for motionister, veteraner og blandede juniorhold.
• Rekordmange deltagere til Tennis Øst Mesterskaberne Inde, som begynder denne fredag. Over 1055 forskellige spillere med 1291 tilmeldinger er ny rekord for en dansk indendørsturnering.
• Tennis Øst har kunnet udbyde træningsaktiviteter til alle niveauer. Det er i første omgang kommet juniorerne til gode, hvor vi kan målrette til mange flere, når der i alt er flere spillere. Desuden har der også været interesse om en forsøgsordning med Tennis Øst-udbudt træning for seniormotionister i Ølstykke, hvilket man sagtens kan forestille sig udbredt til andre geografiske områder.

På seneste generalforsamling i henholdsvis KTU og SLTU blev det desuden besluttet, at de to bestyrelser i løbet af året skulle vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at lægge unionerne sammen. Vurderingen skulle munde ud i, ”at der senest ved udgangen af februar 2019 kan forelægges et åbent og objektivt forslag om evt. sammenlægning til vedtagelse efter de formelle spilleregler, der gælder herfor.”

Vi har det seneste år bevist og er blevet overbevist om, at vi er stærkere sammen.

Derfor er det den klare overbevisning i både KTU’s og SLTU’s bestyrelse, at en sammenlægning af de to unioner til ét fælles Tennis Øst vil være en gevinst for de københavnske og de sjællandske klubber. En sammenlægning vil samtidig være en gevinst for dansk tennis samlet set.

Sammenlægning på DTF’s generalforsamling
En fusion mellem KTU og SLTU kan ikke vedtages af unionerne alene. Det kræver samtidig en ændring af Dansk Tennis Forbunds (DTF) vedtægter, hvor der i dag står, at forbundets medlemmer er de fire lokalunioner (KTU, SLTU, FTU og JTU).

Det seneste år har bestyrelsen i DTF arbejdet på en række vedtægtsændringer, der skal skabe mere åbenhed og sammenhængskraft i dansk tennis.

Derfor giver det rigtig god mening, at fusionen mellem KTU og SLTU vedtages på DTF’s generalforsamling (16. marts 2019) og efterfølgende udmøntes ved en stiftende generalforsamling i Tennis Øst.

Den forventede køreplan bliver ordinær generalforsamling i KTU den 27. februar, ordinær generalforsamling i SLTU den 5. marts, generalforsamling i DTF den 16. marts og efterfølgende stiftende generalforsamling i Tennis Øst i april.

På vegne af KTU’s bestyrelse, formand Joakim Thörring.

På vegne af SLTU’s bestyrelse, formand Lars Gulmann.

Tennis Øst Nyhedsbrev December 2018

Tennis Øst Mesterskaberne Indendørs 2019

Turneringen afvikles fra den 4.-20. januar 2019 med finalestævne den 19.-20. januar i hhv. Hillerød og Ølstykke.

Tilmeldingsfristen er nu overstået og der er tilmeldt 1009 spillere som har sørget for næsten 1229 tilmeldinger (REKORD!). Der er dog stadig mulighed for eftertilmelding resten af denne uge. Søndag den 9. december 2018 kl. 23.59 lukkes der endeligt og programlægningen går i gang i uge 50. Det forventes at lodtrækning og spilletider er klar i slutningen af uge 50.

Indendørs holdturnering

Vores indendørs holdturnering er også kommet i gang med masser af rækker i både skumtennis, junior-, senior- og veterantennis. For første gang nogensinde er der udbudt en juniorholdturnering indendørs, i første omgang med hold for U14 og U18 spillere. 36 hold har været tilmeldt efterårets udgave og efter nytår er der mulighed for at tilmelde sig igen, denne gang med nye årgange pga. årgangsskiftet pr. 1/1.

Cirka 100 hold er med i skumtennisholdturneringen og søndag den 2. december 2018 havde vi premiere på en mega holdkamps dag, hvor alle holdkampe blev afviklet i samme hal, Stenvadhallen i Farum som har 10 baner. Det var en stor succes med gode tennismæssige og sociale oplevelser for holdene.

Som de fleste nok har bemærket, har vi fået nyt turneringsprogram, Tournament Software, hvor alle individuelle turneringer, holdturneringer og ranglister ligger, ligesom at alle spillere på deres egen profil kan se deres resultater, tilmelde sig turneringer og meget mere. Alle spillere uanset alder og niveau skal derfor oprette en brugerprofil på Tournament Software her: https://dtf.tournamentsoftware.com/Home – klik i højre hjørne for at komme i gang med det.

Sociale medier

SLTU’s AFTALE MED IDRÆT OG SOCIALE MEDIER VIRKER

SLTU indgik i begyndelsen af 2018 en aftale med Idræt og Sociale Medier, som både udbyder kurser og laver en “Tennis Øst – Liga”, som løbende viser, hvor aktive klubberne er.

Og det er tydeligt, at klubbens aktiviteter er stigende – og det er med til at skabe motivation i klubberne.

Læs mere om særlig Tennis Øst ligaen i teksten herunder:

Tennisklubberne er 30% mere synlige på Facebook i år

Tennis Øst-ligaen på Facebook 2018 nærmer sig afslutningen, men vi gentager succesen i 2019, hvor vi også gør det muligt at sammenligne med tennisklubberne vest for Storebælt.

Det er tydeligt, at der i år er sket en markant udvikling, for I 2017 vandt Hillerød Tennisklub med knap 6.600 point. Øresund Tennis ender nok med at fordoble det antal i år, og både Virum/Sorgenfri og Gentofte følger godt med. Det skyldes ikke mindst, at tennisligaen har kvantificeret klubberne brug af Facebook, gjort det synligt og skabt konkurrence mellem klubberne.

Hvis ikke din klub er i top-10, så finder du den fulde liste her:
www.foreningsfif.dk/klubligaer/tennisøstligaen-2018

Nu dukker folk op i Vallensbæk Tennisklub
I Vallenbæk blev man grebet af konkurrencen, og selvom klubben kun ligger nr. 40 ud af 52, kan de alligevel rapportere, at mere aktivitet på Facebook siden giver flere henvendelser om træning, og at flere folk dukker nu op i klubben.

Den lille vågne klub på Fyn
Næsby Tennis er et eksempel på, at det ikke er nødvendigt at have mange medlemmer for at blande sig i toppen. Klubben deltog på Idræt og Sociale Mediers Facebookkursus i marts, og det var først herefter, at de fik en Facebookside. Allerede måneden efter var de den 6. mest synlige tennisklub vest for Storebælt. De er siden avanceret til nr. 3, og samtidig er medlemstallet steget med 25%.
Få 50% rabat på et Facebookkursus
Din klub skal stort set kun lægge lokale til kurset Rekruttering for idrætsforeninger via sociale medier for at få rabatten. Læs mere om det her og aftal en dato i eksempelvis marts eller april med Jakob fra Idræt og Sociale Medier.
www.foreningsfif.dk/flere-medlemmer/bliv-vært-for-et-åbent-kursus

Senior- og veteran hold inde 2018/19

Så er holdturneringen offentliggjort, og kan ses på https://dtf.tournamentsoftware.com under ’Tennis Øst hold inde 2018/19’.

3. division samt Liga 3 og 4 er tidligere fremsendt i en pdf-fil, hvor klubberne kunne sende besked til os om spilledatoer og tid. Det kan/skal klubberne nu selv indtaste, det kræver dog en holdturneringsansvarlig, hvilket forbundet tidligere har sendt en mail om. Er der problemer med det, skal der sendes besked til Mia Mønster fra DTF på mim@tennis.dk og/eller til post@sltu.dk som er undertegnede.

Juniorhold og skumtennis er også udsendt af Daniel Mølgaard Nielsen som pdf-fil, og han vil her hjælpe klubberne med indtastning, hvis ikke det allerede er gjort. Datoer etc. i Tournament Software systemet vil løbende blive opdateret her.

Veteranholdenes datoer ligger som terminer, og hvornår matchen senest skal være afviklet. Her skal klubberne selv ind og taste den korrekte dato og tid.

Det samme gør sig gældende i Motionst og Golden Age, her er der dog klubber som ikke selv har baner til rådighed, og hvor vi har lovet at hjælpe med banetimer. Vi har spurgt andre klubber, men det er ikke helt på plads endnu, hvilket der står noget om i ’Meddelelsesfeltet’. Dette vil også blive opdateret løbende.

Husk, også at få indtastet holdkaptajner.

Oplever i fejl eller uhensigtsmæssigheder i systemet, så tag gerne et screenshot og send det til os, så vil der blive kigget på det.

SLTU HEAD Cup Vinter Tours 2018/19

I vinterens løb arrangerer SLTU mange turneringer, sammen med forskellige klubber og vi vil kort ridse op angående præmier og spilleformater.

Der vil være pokaler til alle finalister i både hovedturneringen og bonusrunden, når det drejer sig om u12 og u14. I u10 vil der være medaljer til de 3 øverste i en pulje. 

I u16, u18 og seniorerne vil der ikke blive spillet bonusrunde og der vil være gavekort til Cool Sport til finalisterne.