Kategori: Nyheder fra Tennis Øst

Nyheder fra Tennis Øst.

Forventet afviklingsperiode ifm. SM ude 2020

U10 – alle rækker afvikles i weekenden i uge 29 (kun finalen i U10 A-rækken spilles til finalestævnet i weekenden i uge 30)

Mesterrækker – afvikles kun i uge 30

Øvrige seniorrækker – afvikles kun i uge 30

Veteranrækker – afvikles kun i uge 29 på nær finalerne som spilles lørdag i uge 30, så man kan nå DM for veteraner med start søndag.

Junior kategori 1 rækker – afvikles kun i uge 29 på nær finalerne som spilles weekenden i uge 30

Øvrige juniorrækker – afvikles primært i uge 29 men der kan lægges kampe i uge 30 – alle finaler spilles i weekenden i uge 30

Nyheder fra Turnerings- og spilleudvalget i Tennis Øst

Kære Klubber og Medlemmer i Tennis Øst,

På grund af den igangværende Corona virus fik hele dansk tennis desværre ikke afsluttet indendørssæsonen som vi plejer, men efter myndighedernes retningslinjer er vi nu alle heldigvis tilbage, men nu på det røde grus.

Tennis Øst’ administration og bestyrelse har ikke som klubberne været lukket ned de seneste par måneder, men har virtuelt holdt møder og bestyrelsesmøder for løbende at sikre nye tiltag og udbud til vores mange aktive medlemmer og klubber når tennissen igen kom i gang.

Unionen er stille og roligt gået i gang med at udarbejde et attraktivt produktkatalog, som vores klubber og spillere løbende har mulighed for at byde ind på.

Som et nyt og spændende produkt til vores mange medlemmer er f.eks. de allerede nu igangsatte junior træningssamlinger, som er blevet afholdt i henholdsvis Ølstykke og Fredensborg. Men mange flere samlinger er på vej og mange flere aldersklasser og niveauer vil få mulighed for at deltage. Alle niveauer og aldersgrupper vil blive dækket.

De nu afholdte samlinger er blevet taget meget positivt imod, og derfor vil vi i Tennis Øst nu gå skridtet videre. I den kommende fremtid vil vi tilbyde træningssamlinger til juniorer, ung seniorer, seniorer, veteraner og motionister på forskellige niveauer.

Som union under Dansk Tennis Forbund er vi glade for at være med til at servicere, via træningssamlingerne, vores klubber og ikke mindst deres mange medlemmer og samtidig sikre den røde tråd mellem klub, union og forbund.

Imens Tennis Øst tager sig af nævnte træningssamlinger så er Dansk Tennis Forbund stadig ansvarlig for elitetræning, Davis Cup, Fed Cup, OL samt individuelle- og holdmesterskaber.

I forhold til træningssamlingerne vil unionen også have fokus på talenterne og talentudvikling i samarbejde med spillerens klub og forbundets sportschef. Invitation til samarbejde om dette, er fremsendt til forbundet.

Det er vigtigt at nævne at træningssamlingerne alene er et sideløbende eksternt tilbud fra unionen, til spillernes i forvejen eksisterende træning i klubben. Vi bestræber os på at klubledere og trænere er informeret om tankerne bag vores træningssamlinger. Vi oplever at det er meget positivt for rigtig mange, at komme ud og være på banen med nogle andre spillere end til hverdag. Det er ekstremt vigtigt at pointere at vores tilbud på ingen måde kan erstatte klubtræningen. Vores er netop blot ment som tilbud og har lige så meget et socialt aspekt, som et sportsligt.

Et hold af dygtige og professionelle trænere har sagt ja til at samarbejde med unionen, og de vil stå i spidsen for diverse træningssamlinger i tæt parløb med Tennis Øst sportschef Kim Hansen. Velkommen til unionstrænerne Michael Mortensen, Kenneth Carlsen, Frederik Løchte Nielsen, Maria Jespersen, Karen Barritza og Ulrich Secher. Flere vil komme til, i bestræbelserne på at kunne give attraktive tilbud når der er ledige terminer til rådighed.

Turnerings- og spilleudvalget glæder sig til et aktivt og tæt samarbejde med Dansk Tennis Forbund, klubberne og medlemmerne.

Med venlig hilsen
Martin Jørgensen Politisk ansvarlig for turnerings- og spilleudvalget

Nye terminer for udendørs holdturneringer; unionsmesterskaber udsættes

Holdturneringerne har fået en ny terminsplan med start 13. juni. Der gennemføres et fuldt program. Unionsmesterskaberne udsættes.

Grundet udfordringerne med corona-virussen blev starten på dansk turneringstennis udsat. Efter at Folketingets partier er blevet enige om indholdet af fase 2 og 3 af genåbningen af Danmark, har det været muligt at planlægge på et mere oplyst grundlag.

De tre unioner – JTU, FTU og Tennis Øst – Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er enige om, at sæsonens holdturneringer sættes i gang i weekenden den 13.-14. juni. Det gælder for DTF’s senior- og juniorholdturneringer, for unionernes rækker, for de landsdele i DGI, der udbyder holdturnering, og for DTF Cup.

Starten på holdturneringerne kommer også til at være begyndelsen for turneringstennis i udendørssæsonen, idet de tre unionsmesterskaber udsættes. De tre unionsmesterskaber i Jylland og på Fyn og Sjælland skulle efter planen være afholdt mellem 25. maj og 7. juni.

Hver union drøfter i øjeblikket, hvornår deres mesterskaber i stedet skal afholdes.

Fuldt program i holdturneringen

Corona-krisen har givet en række udfordringer i forhold til planlægning af holdturneringen. Det har helt klart været til gene for klubberne, som har været nødt til at være meget fleksible i deres planlægning.

Med udsigten til at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 efter 8. juni, åbner det op for en turneringsgennemførelse med større sportslig værdi. Det skal dog stadig slås fast, at den reviderede terminsplan er med forbehold for udviklingen i corona-situationen og de udmeldinger, der kommer fra myndighederne.

Med den nye terminsplan har vi prioriteret at gennemføre et fuldt kampprogram, så alle klubber kommer så meget som muligt ud at spille. Samtidig giver det også den mest sportslige afgørelse af turneringerne.

I uge 26 og 27 er henholdsvis DM for seniorer og Ungdomsmesterskaberne for juniorer placeret. Disse terminer fastholdes og kan derfor ikke bruges til holdturnering.

Samlet set gør det kampprogrammet for holdturneringerne ganske kompakt i august måned. Divisionerne spiller to runder inden sommerferien og fem runder efter.

Vi har forsøgt at benytte så mange af de i forvejen udmeldte holdkampsterminer som muligt, for at klubber og spillere kan fortsætte ud fra den planlægning, som allerede er i gang mange steder.

Medaljespil rykkes

Medaljespil for Elitedivisionen har vi flyttet to uger til 5.-6. september. Det gøres både for at få plads til flere holdkampsrunder i august, og for at holde muligheden åben for at lave et stort event, hvis bliver tilladt at samle mere end 500 mennesker på den anden side af 1. september.

Det betyder, at Medaljespil for juniorer flyttes til den 12.-13. september. Medaljespil for veteraner fastholdes den 5.-6. september.

Når vi nærmer os opstarten på holdturneringen, vil DTF udsende retningslinjer for corona-tilpasning.

DTF Seniorholdturnering

Skemaet viser terminerne for DTF’s seniorholdturnering.

  Elitedivision 1.-4. division Liga 1-4
13. juni x x x
20. juni x x x
8. august x x  
12. august x    
15. august x x x
22. august x x x
29. august x x x
5. september   x  
5.-6. september Medaljespil    
Inden 19. september   Evt. Play off Evt. Play off

DTF Juniorholdturnering & Tennis10 Holdturnering

Skemaet viser terminerne for DTF’s Juniorholdturnering & Tennis10 Holdturnering.

  Tennis10, U12 U14, U18
14. juni x x
21. juni x  
9. august x x
16. august   x
23. august x x
30. august x x
12.-13. september Medaljespil Medaljespil

* Nogle rækker spiller ikke alle datoer

Vær opmærksom på kampprogrammet

De nye terminer giver desværre et mindre overskueligt kampprogram, når man kigger på det i Tournament Software. Da kampprogrammet for hele puljen er sorteret efter det oprindelige nummer på spillerunden, vises kampdatoerne ikke kronologisk på disse sider.

Hvis man går ind på sin klubs egen side under holdturneringer i Tournament Software, kan man se en kronologisk oversigt over klubbens kampe.

Holdturnering indendørs 2019/20

De indendørs holdturneringer blev tidligere suspenderet, da størstedelen af Danmarks indendørs idrætsaktiviteter blev lukket ned. Det betød også at Tennis Øst hold indendørs heller ikke blev færdigspillet, og ligesom DTF, så bliver de aktuelle stillinger til slutstillinger og bruges til at afgøre eventuel op- og nedrykning, samt medaljer til juniorerne.

I enkelte puljer har holdene spillet et forskelligt antal holdmatcher. Det kan være, fordi der er et oversidderhold eller fordi nogle klubber har haft udsatte matcher. I disse puljer vil der blive taget højde for det ifm. op- og nedrykning og gennemsnittet af vundne point pr. holdmatch vil være afgørende. I alle junior- og skumrækker vil det være den aktuelle stilling der er slutstillingen.

Holdturneringer udsættes

Dansk Tennis Forbund har i dag udsendt følgende pressemeddelelse:

Holdturneringer udsættes; individuelle turneringer aflyses i uge 20+21

Turneringstennis udsættes, så al turneringsaktivitet aflyses i ugerne 20 og 21. Det har FTU, JTU, Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund besluttet på baggrund af den nuværende situation med corona.

De tre unioner og Dansk Tennis Forbund har arbejdet efter og håbet, at det var muligt at spille individuelle turneringer fra uge 20 og begynde holdturneringerne som planlagt.

Det har desværre vist sig uforenligt med situationen i Danmark, hvor coronavirussen stadig gør store indgreb i alles hverdag. Den konklusion er Fyns Tennis Union, Jyllands Tennis Union, Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund nået frem til.

Derfor udsættes starten for holdturneringerne og alle individuelle turneringer på Sommer Touren aflyses.

Beslutningen gælder for ugerne 20 og 21.

Konkret udmønter det sig i,

 • at holdturneringerne udsættes. Reviderede spilleplaner kommer, så snart de foreligger
 • at alle individuelle turneringer på Sommer Touren aflyses i uge 20 og 21

”Vi må desværre konstatere, at tiden endnu ikke er moden til at åbne op for turneringstennis i Danmark. Selvom der stadig er nogle uger, indtil turneringsaktiviteterne efter planen skulle begynde, er det nødvendigt ud af respekt for klubber, turneringsarrangører og spillere at give en klar besked,” siger Joakim Thörring, der er ansvarlig for turneringsområdet i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.

Bag beslutningen ligger en række argumenter. Generelt vil det som minimum kræve en masse ekstra tiltag for at kunne afvikle turneringsaktivitet indenfor DIF og sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for idræt uden kropskontakt.

Samtidig er nogle klubber stadig i dialog med deres kommune om muligheden for at åbne op for spil, mens andre kun lige netop har fået grønt lys. Desuden er der kommuner, som har strammere regler end de råd, som DTF har for udendørs tennis. Det betyder, at der eksempelvis ikke må spilles double på anlæg i de kommuner.

Turneringsaktivitet flytter spillere på kryds og tværs af kommune- og i visse tilfælde landegrænser. Det er meget dårligt i tråd med corona-anbefalingerne om, at man bør spille med fast makkere eller på et fast træningshold. Endelig er det fortsat ubekendt, hvordan reglerne for forsamlingsforbud vil se ud efter den 10. maj.

Baneklargøring i en coronatid

Tennis Øst vil gerne give et bud på hvordan man på en sikker måde kan gøre sine baner klar. Det er hverken medicinsk- eller sundhedsfagligt vurderet, men ud fra almindelig sund fornuft. Det mener vi godt vores medlemmer kan håndtere.

 • Minimer antallet af personer per bane. Helst maksimalt to personer, per bane. Men nogle opgave kan kræve fire personer. I disse tilfælde skal afstand til hinanden overholdes.
 • Arbejd gerne i skiftehold, så byrden fordeles på flere mennesker. Uden at alt for mange er samlet på anlægget.
 • Er det muligt, kan man med fordel sætte navne-label på koste, skrabere, slanger, trillebører mm. Når man er færdig med brug skal udstyret sprittes af, inden det kan tages i brug af en ny person. Er man i tvivl om noget er sprittet af, skal der sprittes af inden brug.
 • Lad låger og døre stå åbne, så der ikke skal røres ved håndtag og låse. Sidste man der forlader anlægget lukker og låser. Første mans der møder ind låser op, men spritter håndtage af inden der åbnes.
 • Medbring og brug egne handsker så vidt som overhovedet muligt.
 • Medbring gerne din egen drikke-dunk, så der ikke skal bruges service i klubben. Hvis du nødvendigvis skal bruge service i klubben, er det dit eget ansvar at rengøre eller sætte det i opvaskemaskine. Ingen må rydde op efter andre.
 • Ophold jer generelt udenfor hele tiden og med afstand. På toiletter sættes sprit til både hænder og toiletsæde. Ingen håndklæder, men kun engangsservietter og klude.
 • Snak evt. med jeres rengøringsfirma/personer om en generel ekstra grundig rengøring af klubhus og boldrum.
 • Bestil gerne en boldkurv per træner hjem. Så (når startskuddet lyder) hver træner har sin dedikerede kurv. Respekter nye regler og måder at omgå hinanden på på anlægget.