Tennis Øst støtter 3 nye udviklingsinitiativer

Det blev på Tennis Øst bestyrelsesmødet den 6. december, besluttet at Tennis Øst skulle økonomisk støtte 3 nye udviklingsinitiativer og det giver os anledning til lige at følge op på disse og øvrige udviklingsinitiativer i 2023.

Det har op til denne årets sidste måned, ellers været svært at få sat gang i vores kære medlemsklubber i 2023, og få dem til at søge ind i de nye regionale puljer for udviklingsinitiativer. Her sidst på året, ser der dog ud til at ske noget mere på den front – og det glæder os meget!

Således kunne vi på seneste bestyrelsesmøde behandle hele 4 nye ansøgninger. 3 til udviklingsinitiativerne og 1 til talentpuljen. Det blev til 3 gange støtte fra de regionale udviklingsinitiativer og så blev det besluttet at det sidste (meget spændende) talentpulje-projekt, skal drøftes yderligere med henblik på om det kan videreudvikles og komme endnu bredere ud. Så et godt forarbejde og gode ideer kan give gode projekter, som Tennis Øst meget gerne støtter!

Hvad støttede vi i denne omgang?
Fra region 4: Slagelse Tennisklub ønskede at samle klubber i og omkring region 4 (Midt/Sydsjælland) og invitere deres ungdomsspillere til en anderledes Jule Cup. Den skulle nemlig, udover de klassiske tenniskampe, også inkludere hygge og faglig tennistræning fra flere trænere i og omkring klubben over flere dage. Der var ansøgt om DKK 11.000 til arrangementet og Tennis Øst besluttede at støtte med dette beløb.

Fra region 2: Hillerød tennisklub søgte om støtte til et projekt for udsatte børn i samarbejde med bl.a. mødrehjælpen. Projektet omfatter også børn, der har måtte flygte fra krigshærgede områder. Formålet var at give dem 4 dage med den bedste idræt, herunder padel og tennis. Der blev i alt ansøgt om DKK 20.000. Tennis Øst besluttede at støtte arrangementet med det fulde beløb.

Fra region 4: Endnu en ansøgning fra region 4 – i kølvandet på et nyligt afholdt dialogmøde i regionen – kom fra Næstved. Her ansøgte klubben om tilskud til en dag der skal styrke tennisglæden for spillere i regionen. En dag med inspiration, foredrag, træning, socialt samvær og lidt god forplejning. Der bliver inviteret deltagere fra omkringliggende klubber og der kan rækkes ud til Næstved for yderligere info. Arrangementet er i marts 2024, men allerede nu besluttede Tennis Øst at støtte projektet med DKK 5.800.

Hvad har vi ellers besluttet at støtte i 2023?
Vi kan lige benytte lejligheden til at tage en runde og se hvilke andre projekter Tennis Øst har støttet eller afgivet tilsagn om støtte til i 2023.

Fra region 1 og 2: Et spændende projekt i Københavnsområdet og Nordsjælland med potentiale til at sprede sig videre i unionen. Her samles U10-U16 spillere på tværs af klubber (Hver årgang og køn for sig). Konceptet testes af på en gruppe U12 piger. Pigerne, der alle spiller på konkurrenceniveau, samles for at lære hinanden at kende uden for konkurrencerammerne, hvor den sociale afstand desværre nogle gange bliver for stor og tonen kan blive derefter. Her dannes venskaber, mens der trænes tennis via sjove lege, der så igen skaber ny spilleglæde. Det sociale går igen mellem de unges forældre, som også får en mulighed til at hilse på hinanden i anden kontekst, end i hver deres “lejr”. Det hele med en fokus på at de unge har deres eget rum og selv skal skabe relationerne på egen hånd. Vi har ikke set det gjort så bredt før og håber projektet (der p.t. er under udvikling) kan blive en realitet i 2024. Der støttes til at dække de løbende faste udgifter for testgruppen og konceptudviklingen og støttebeløbet kan blive op til DKK 16.000 ved fuld gennemførsel af testkonceptet.

Fra region 5: I Nykøbing F. har de taget tiltag til at række ud til regionens klubber og sikre at selv dem der bor længst væk fra en tennishal, kan få regelmæssig træning vinteren igennem. Nykøbing F. lægger baner til og Tennis Øst har ydet støtte til en vinter-træner. Vi håber det kan være med at sikre at de bedste spillere i regionen fortsætter deres udvikling vinteren igennem, samt at træningen kan være med til at skabe fastholdelse i regionen. Der blev støttet med DKK 25.000 fra talentpuljen.

Fra region 6: Bornholm udgør region 6 og Tennis Øst har i år støttet regionen med én uges unionstræning ved sportschef og juniorlandholdstræner Kim Hansen (ca. DKK 10.000 fratrukket deltagergebyrer), samt sponsoreret bolde til Bornholmsmesterskabet for DKK 6.000. Regionen er den mindste af unionens regioner og er udfordret med at tilbyde tilstrækkelig træning for de bedste spillere på øen. Et afholdt dialogmøde på øen, viste dog at der er initiativrige kræfter til stede og flere dygtige spillere, der også kan træne. Vi håber på at kunne understøtte disse i 2024.

Fra region 3-4: I forbindelse med at den største kvindeturnering på dansk grund i et årti, blev afholdt i medlemsklubben Køge, valgte Tennis Øst at støtte med DKK 10.000 til turneringen fra de lokale udviklingsinitiativer. Turneringen blev en god succes for Køge og der var rig mulighed for at tenniselskere fra hele regionen, kunne få noget fantastisk tennis-inspiration under turneringen.

Fra region 1-6: Tennis Øst har i 2023 udvidet unionstræningen væsentligt. Vi har trænet i alle 6 regioner og vi arbejder fortsat på at tilknytte faste trænere i hver region. Hovedformålet er at opbygge lokale kraftcentre for talenter og ivrige motionister. Talenterne skal hjælpes med at udvikle sig videre og motionisterne skal udnytte at tennis er et spil man forbedrer hele livet og dermed kan nyde meget mere. Unionstræning vil vi fortsat arbejde på at strukturere yderligere i 2024 og forsøge at forankre det i klubber i alle 6 regioner.

Fra region 1-2: Primært spillere fra region 1 og 2 (men åbent for alle regioner) fik oplevet hvordan det er at spille SKUM indendørs om sommeren i 2023. Her afholdt vi nemlig Sommer-SKUM i Farum, som et nyt Tennis Øst udviklingsinitiativ. Stævnet blev ikke kun finansieret af deltagergebyrer, for vi afsatte også DKK 5.000 fra udviklingsinitiativerne, til at skabe et nyt turneringsformat, hvor alle deltagere fik en goodie-bag fra Tennis Øst og forældre blev budt velkommen af formiddags-kaffe og varme croissanter. Mellem kampene kunne der snackes småkager og müesli-bars. Nogle sjove lørdagsformiddage blev det til!

Vi fortsætter arbejdet med de regionale puljer i 2024 og bestyrelsen i Tennis Øst arbejder p.t. på at forfine arbejdet med talent- og udviklingsmidlerne. Vi lærer hele tiden noget nyt om hvordan vi bedst muligt får disse nye puljer i spil og sparrer med medlemsklubberne via vores dialogmøder. Vi håber derfor på endnu flere tiltag fra medlemsklubberne, der kan skabe tennisglæde og liv i 2024. Har din klub således en idé til et projekt, der kan berige spillere på tværs af medlemsklubber, så vil vi enormt gerne høre om det og måske kan vi få lov til at hjælpe det godt på vej!

Links:
Læs mere om Talentpuljen
Læs mere om regionerne og de afsatte lokale midler i 2023