Kender du Tennis Øst regionerne?

På det store dialogmøde i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2023, præsenterede vi for første gang den nye interne opdeling af Tennis Øst i 6 regioner. Formålet med opdelingen, var at sikre at de midler, der fremover afsættes i Tennis Øst, bliver allokeret rundt i alle dele af vores union. Her kan du få en lille update på arbejdet og nederst på siden, downloade oversigten over hvilken region din klub hører til.

Siden generalforsamlingen har vi arbejdet med regionstanken og afholdt det første regionale dialogmøde (i region 5, hvor Nykøbing F. Tennisklub lagde lokaler til). Allerede her opdagede vi nogle naturlige tilpasninger til regionstanken. Der er hurtig megen “historik og “sådan har vi altid gjort det” i snakken og her kan vi være på udebane. Derfor er vi bevidste om at regionerne og inddelingen er i konstant udvikling. Vi kan derfor kalde det en slags beta-version.

Konkret har vi indtil nu afsat et budget til udviklingsinitiativer i hver region og i det daglige arbejder vi mere og mere med den regionale tankegang og dermed med flere direkte lokale tilbud til de enkelte klubber. Vi “bygger” stadig på det i vores lille organisation og det vil tage tid at udvikle sideløbende med de velkendte Tennis Øst aktiviteter – men vi er godt på vej!

Budgettet til udviklingsinitiativer, ønsker vi primært at dedikere til tiltag, som de lokale klubber selv kommer med, fordi behov er ret forskellige fra region til region. Da vi var på besøg i region 5, kunne vi f.eks. således fortælle om en pulje på DKK 25.000, som vi håber at klubberne her kan bruge på aktiviteter på tværs af regionens klubber og vi hørte bl.a. om behov for at tiltrække og fastholde spillere. På Bornholm i region 6, er vi i uge 28 ved at byde på kvalitetstræning til de lokale spillere og på samme måde er der afsat puljer til alle regioner, så selv hvis vi ikke endnu har haft dialogmøde i din region, så tænk gerne allerede nu over om din klub – og naboklubberne – kunne lave noget, der kan gøre det endnu bedre at være tennisspiller i dit område. Puljens størrelse for de enkelte regioner, afgøres af antallet af klubber i regionen, dog med få tilpasninger, for at gøre det realistisk at gennemføre tiltag alle steder. De mindste puljer er således netop på DKK 25.000 og de største er på DKK 75.000.

Husk at der også udover udviklingsinitiativer er afsat penge til Talentpuljen. Denne pulje kan søges af ildsjæle i regionens klubber, hvor klubben står som ansøger. Formålet med ansøgninger til Talentpuljen, er at understøtte udvalgte spilleres udvikling, så vi sikrer os der er en generation af spillere, der fordyber sig i tennis og padelsporten fremover, hvor de regionale udviklingsinitiativer, også kan være med til nu-og-her, at udvikle hele klubben, puste liv i nye aktiviteter, skabe bedre socialt samspil i regionen, eller noget helt fjerde.

Det var en lille sommer-update. Vi glæder os til at arbejde videre med udviklinginitiativerne og Talentpuljen sammen med jer.

Links:

Download regionslisten som den ser ud pr. juli 2023.

Læs mere om Talentpuljen