Årskontingentet lander i indbakken

Hermed et par uddybende kommentarer til Tennis Øst medlemsklubberne, i forbindelse med udsendelsen af 1. rate af årets medlemskontingent til Tennis Øst, Dansk Tennis Forbund og DIF. Opkrævningen lander I jeres indbakker i disse dage og i år ser fakturaen lidt anderledes ud.

Samlet set skal Tennis Øst klubberne betale 86.070 kr. mindre i kontingent i 2024 til Tennis Øst. Dette til trods for en mindre fremgang ude i klubberne og i de indrapporterede medlemstal. Det sker på baggrund af det nye enhedskontingent, der blev vedtaget på Tennis Øst generalforsamlingen i marts 2024 af medlemsklubberne. Besparelsen falder dog lidt ujævnt fordelt henover klubberne, grundet tidligere tiders individuelle satser, alt efter klubbens størrelse. Ved eliminering af denne skævhed, kan nogle klubber faktisk opleve at skulle betale mere end i 2023. Således har Tennis Øst indstillet – som en del af forslaget – til at kompensere alle klubber der oplever en stigning over 5 kr. i kontingentet til Tennis Øst. Derfor optræder der 4 fakturalinjer på årets faktura.

1) Tennis Øst kontingentet med den nye enhedssats på 25,86 kr. Dette beløb betales i 2 rater i hhv. juni og september 2024.
2) DTF kontingent 2024. Da DTF på deres generalforsamling ikke kunne få vedtaget forslag om kontingenttilpasninger, så er taksten identisk med 2023 for alle klubber. Det har vi således måtte specificere i sin egen faktura linje. Også dette beløb betales i 2 rater i hhv. juni og september.
3) DIF forsikring. Alle medlemsklubber har en forsikring hos DIF. Denne kan ikke fravælges, også selv om klubben måtte have tegnet forsikring et andet sted. I så fald vil man være dobbelttjekket. Husk derfor altid at læse op på de muligheder denne forsikring giver jer: Idrættens Forsikringer. Forsikringspræmien betales 100% i rate 1, så rate 2 bliver altså helt uden en forsikringspræmie.
4) Kompensation. Her kommer så eventuelt den kompensation der er afsat i 2024, i forbindelse med enhedskontingentet. Står der 0 kr. i denne linje, så har din klub allerede fået en rabat ved overgangen til et enhedskontingent, eller stigningen har været mindre end 5 kr. pr. medlem. Står der et andet beløb her (angivet i negativ), er det den rabat din forening har fået af Tennis Øst i 2024.

Har du ikke modtaget opkrævningen af 1. rate for 2024, så tag endelig kontakt til os, så kan vi nemlig have registreret en forkert e-mail til kassereren.

Vi håber det kan forklare eventuelle spørgsmål, der kan opstå ved årets fakturering og ellers er vi altid klar ved telefon og e-mail.

God sommer til alle.