Forfatter: Anders Riedel

Så er vi snart klar til holdturnering 2024

Kære alle jer der ivrigt afventer info om holdturneringen ude 2024. Mens vi stadig forbereder de sidste ting til hjemmesiden, tyvstarter vi her med lidt efterspurgte datoer. Således kan du finde terminer for Holdturneringen Ude 2024 via linket og info om tilmeldingsfrist herunder. Der kan tilmeldes/ændres hold hos Thomas Rosenmejer – thr@tennis.dk.

Opdatering fra turneringsledelsen den 19. februar 2024
Så er terminer for 2024 udendørs lige her (og som billede herunder)! God fornøjelse 🎾
Tilmeldingsfrist er den 24. marts 2024. Der kommer snarest også mere info om tilmelding.

Generalforsamling 2024


Tennis Øst har mandag den 12. februar 2024, indkaldt alle medlemsklubber til generalforsamling. Se også indkaldelsen til generalforsamlingen her.
Den afholdes lørdag den 2. marts 2024 i Idrættens Hus kl 13-16. Officielle repræsentanter fra medlemsklubber kan deltage på generalforsamlingen, mens alle kan deltage på vores dialogmøde samme formiddag fra 10-12 og være med til at præge tennis i vores union.
Er du officiel repræsentant i din klub og har du ikke modtaget indkaldelsen pr. e-mail, så tag endelig fat i os på east@tennis.dk, så får vi dig oprettet i vores system.

Læs den officielle indkaldelse herunder sammen med indkomne forslag fra medlemmer og så glæder vi os til den dag fyldt med tennis, pickleball og padel den 2. marts 2024.

Kommer der forslag til generalforsamlingen vil de kunne ses herunder:

Indkomne forslag til GeneralforsamlingIndsendt af:
Formel optagelse af nye Tennis Øst medlemmer
Læs hele forslaget
Tennis Øst d. 12/02-2023
Forslag fra Tennis Øst om kontingent 2024
Læs hele forslaget
Tennis Øst d. 12/02-2023
newsletter_top
Indkaldelse til Tennis Øst Dialogmøde og Generalforsamling 2024 lørdag den 2. marts.

Kære dig. Som tilknyttet i En Tennis Øst medlemsklub vil vi, med denne personlige invitation, gerne invitere dig til vores Generalforsamling 2024 og Dialogmøde den 2. marts 2024.

Dagen vil være opdelt i 2 begivenheder. Bemærk du skal tilmelde dig begge begivenheder særskilt, hvis du ønsker at deltage i begge dele. Vi starter kl 10.00 med Dialogmødet og kl 12:30 starter vi indskrivning til Generalforsamlingen, som opstartes kl 13:00.

Dialogmødet 2024
Tennis Øst er igen i år en union i god form og det skal vi nu udnytte til at udvide vores samarbejde med medlemsklubberne om endnu bedre klubtennis. Her har vi brug for dine vigtige tanker og input!
Dialogmødet i 2023 var en stor succes med stor opbakning, så det gentager vi den 2. marts og udover at vi glæder os til dialogen, så har vi også lidt input med, som du kan tage med hjem og aktivt få glæde af i En Tennis Øst medlemsklub.

Det drøfter vi videre på Dialogmødet lørdag den 2. marts 2023 kl 10:00 i Idrættens Hus i Brøndby.

Hvis du ikke selv kan møde op, så kan en anden fra En Tennis Øst medlemsklub deltage. Alle kan tilmelde sig Dialogmødet, så del gerne dette budskab på klubbens sociale medier og hjemmeside, jo flere der brænder for at gøre en indsats for klubtennis, jo mere opnår vi sammen.

Tennis Øst sørger for oplæg til debat og efterfølgende sandwiches.

Agenda for Dialogmøde:
Du kan finde agendaen på nedenstående link, hvor du også tilmelder dig mødet.

Tilmeld dig Dialogmødet herunder (via Eventbrite booking), eller send os en mail på east@tennis.dk og så tilmelder vi dig manuelt.
Tilmeld her til Dialogmødet fra 10-12

Generalforsamling 2024
Samme dag, klokken 13-16, afholdes Generalforsamlingen i Idrættens Hus. Vi starter indskrivning fra 12:30.

Her kan officielle klubrepræsentanter deltage (se unionens vedtægter for yderligere). Ud over klubrepræsentanten med stemmeret, kan hvert unionsmedlem deltage i Generalforsamlingen med indtil 3 klubmedlemmer. Disse medlemmer har taleret, men ingen stemmeret. 

Vigtige dokumenter til gennemlæsning inden Generalforsamlingen:
Dagsorden for Generalforsamlingen 2024
Forslag fra Tennis Øst om optagelse af nye klubber
Forslag fra Tennis Øst om kontingent 2024
Download Tennis Øst Årsrapporten 2023
Download Formandens Beretning 2023

Tilmeld dig Generalforsamlingen herunder (Eventbrite booking), eller send os en mail på east@tennis.dk og så tilmelder vi dig manuelt.

Vi glæder os til at se dig til en dag fyldt med tennis.

Tennis Øst Bestyrelsen og Tennis Øst Sekretariatet 
Tilmeld her til Generalforsamling fra 13-16

Sæt kryds i kalenderen den 2. marts 2024

Der skal du nemlig både til dialogmøde (for alle interesserede fra unionens medlemsklubber) og til generalforsamling (bestyrelser og officielle repræsentanter i unionens medlemsklubber) i Tennis Øst. Det bliver en dag, hvor vi håber at kunne samle lige så mange (og måske flere til), som vi gjorde i 2023. Her bød vi på lidt at spise og drikke og afholdte en meget interessant session om formiddagen, i form af et dialogmøde, hvor vi bl.a. introducerede Tennis Øst Talentpuljen. Den skal vi selvfølgelig følge op på, men også i år har vi spændende nyt at præsentere. Så det der kryds i kalenderen er altså værd at sætte! Efter dialogmødet fortsætter vi med årets generalforsamling. Der kommer meget mere ud på hjememsiden og via e-mail om denne snarest, men her håber vi på stor opbakning fra medlemsklubberne, så vi sammen kan skabe bedre vilkår for vores sport Øst for Danmark.

Så husk datoen den 2. marts kl. 10.00. Det er den dag du kan påvirke hvordan vi afvikler tennis (samt padel og pickleball) øst for Storebælt.

Vi vil så gerne have DIG med

Torben Ulrich blev 95 år gammel

En af de absolut største i dansk tennis gennem tiden er død. Torben Ulrich fik 95 fantastiske år og rigtig mange af dem involverede tennis. På tennis.dk fortælles om Torben Ulrich og hans meritter indenfor dansk og internationalt tennis. Underordnet hvor meget man har fyldt hjertet op med tennis og om man har oplevet denne legende på en tennisbane eller ej, så kan man kun lette på hatten for den indsats, Ulrich-familien, og her i særdeleshed Torben Ulrich, ydede i og for dansk tennis. Æret være hans minde.

Læs portrættet skrevet af Dansk Tennis Forbund
Foto fra YouTube

Tennis Øst støtter 3 nye udviklingsinitiativer

Det blev på Tennis Øst bestyrelsesmødet den 6. december, besluttet at Tennis Øst skulle økonomisk støtte 3 nye udviklingsinitiativer og det giver os anledning til lige at følge op på disse og øvrige udviklingsinitiativer i 2023.

Det har op til denne årets sidste måned, ellers været svært at få sat gang i vores kære medlemsklubber i 2023, og få dem til at søge ind i de nye regionale puljer for udviklingsinitiativer. Her sidst på året, ser der dog ud til at ske noget mere på den front – og det glæder os meget!

Således kunne vi på seneste bestyrelsesmøde behandle hele 4 nye ansøgninger. 3 til udviklingsinitiativerne og 1 til talentpuljen. Det blev til 3 gange støtte fra de regionale udviklingsinitiativer og så blev det besluttet at det sidste (meget spændende) talentpulje-projekt, skal drøftes yderligere med henblik på om det kan videreudvikles og komme endnu bredere ud. Så et godt forarbejde og gode ideer kan give gode projekter, som Tennis Øst meget gerne støtter!

Hvad støttede vi i denne omgang?
Fra region 4: Slagelse Tennisklub ønskede at samle klubber i og omkring region 4 (Midt/Sydsjælland) og invitere deres ungdomsspillere til en anderledes Jule Cup. Den skulle nemlig, udover de klassiske tenniskampe, også inkludere hygge og faglig tennistræning fra flere trænere i og omkring klubben over flere dage. Der var ansøgt om DKK 11.000 til arrangementet og Tennis Øst besluttede at støtte med dette beløb.

Fra region 2: Hillerød tennisklub søgte om støtte til et projekt for udsatte børn i samarbejde med bl.a. mødrehjælpen. Projektet omfatter også børn, der har måtte flygte fra krigshærgede områder. Formålet var at give dem 4 dage med den bedste idræt, herunder padel og tennis. Der blev i alt ansøgt om DKK 20.000. Tennis Øst besluttede at støtte arrangementet med det fulde beløb.

Fra region 4: Endnu en ansøgning fra region 4 – i kølvandet på et nyligt afholdt dialogmøde i regionen – kom fra Næstved. Her ansøgte klubben om tilskud til en dag der skal styrke tennisglæden for spillere i regionen. En dag med inspiration, foredrag, træning, socialt samvær og lidt god forplejning. Der bliver inviteret deltagere fra omkringliggende klubber og der kan rækkes ud til Næstved for yderligere info. Arrangementet er i marts 2024, men allerede nu besluttede Tennis Øst at støtte projektet med DKK 5.800.

Hvad har vi ellers besluttet at støtte i 2023?
Vi kan lige benytte lejligheden til at tage en runde og se hvilke andre projekter Tennis Øst har støttet eller afgivet tilsagn om støtte til i 2023.

Fra region 1 og 2: Et spændende projekt i Københavnsområdet og Nordsjælland med potentiale til at sprede sig videre i unionen. Her samles U10-U16 spillere på tværs af klubber (Hver årgang og køn for sig). Konceptet testes af på en gruppe U12 piger. Pigerne, der alle spiller på konkurrenceniveau, samles for at lære hinanden at kende uden for konkurrencerammerne, hvor den sociale afstand desværre nogle gange bliver for stor og tonen kan blive derefter. Her dannes venskaber, mens der trænes tennis via sjove lege, der så igen skaber ny spilleglæde. Det sociale går igen mellem de unges forældre, som også får en mulighed til at hilse på hinanden i anden kontekst, end i hver deres “lejr”. Det hele med en fokus på at de unge har deres eget rum og selv skal skabe relationerne på egen hånd. Vi har ikke set det gjort så bredt før og håber projektet (der p.t. er under udvikling) kan blive en realitet i 2024. Der støttes til at dække de løbende faste udgifter for testgruppen og konceptudviklingen og støttebeløbet kan blive op til DKK 16.000 ved fuld gennemførsel af testkonceptet.

Fra region 5: I Nykøbing F. har de taget tiltag til at række ud til regionens klubber og sikre at selv dem der bor længst væk fra en tennishal, kan få regelmæssig træning vinteren igennem. Nykøbing F. lægger baner til og Tennis Øst har ydet støtte til en vinter-træner. Vi håber det kan være med at sikre at de bedste spillere i regionen fortsætter deres udvikling vinteren igennem, samt at træningen kan være med til at skabe fastholdelse i regionen. Der blev støttet med DKK 25.000 fra talentpuljen.

Fra region 6: Bornholm udgør region 6 og Tennis Øst har i år støttet regionen med én uges unionstræning ved sportschef og juniorlandholdstræner Kim Hansen (ca. DKK 10.000 fratrukket deltagergebyrer), samt sponsoreret bolde til Bornholmsmesterskabet for DKK 6.000. Regionen er den mindste af unionens regioner og er udfordret med at tilbyde tilstrækkelig træning for de bedste spillere på øen. Et afholdt dialogmøde på øen, viste dog at der er initiativrige kræfter til stede og flere dygtige spillere, der også kan træne. Vi håber på at kunne understøtte disse i 2024.

Fra region 3-4: I forbindelse med at den største kvindeturnering på dansk grund i et årti, blev afholdt i medlemsklubben Køge, valgte Tennis Øst at støtte med DKK 10.000 til turneringen fra de lokale udviklingsinitiativer. Turneringen blev en god succes for Køge og der var rig mulighed for at tenniselskere fra hele regionen, kunne få noget fantastisk tennis-inspiration under turneringen.

Fra region 1-6: Tennis Øst har i 2023 udvidet unionstræningen væsentligt. Vi har trænet i alle 6 regioner og vi arbejder fortsat på at tilknytte faste trænere i hver region. Hovedformålet er at opbygge lokale kraftcentre for talenter og ivrige motionister. Talenterne skal hjælpes med at udvikle sig videre og motionisterne skal udnytte at tennis er et spil man forbedrer hele livet og dermed kan nyde meget mere. Unionstræning vil vi fortsat arbejde på at strukturere yderligere i 2024 og forsøge at forankre det i klubber i alle 6 regioner.

Fra region 1-2: Primært spillere fra region 1 og 2 (men åbent for alle regioner) fik oplevet hvordan det er at spille SKUM indendørs om sommeren i 2023. Her afholdt vi nemlig Sommer-SKUM i Farum, som et nyt Tennis Øst udviklingsinitiativ. Stævnet blev ikke kun finansieret af deltagergebyrer, for vi afsatte også DKK 5.000 fra udviklingsinitiativerne, til at skabe et nyt turneringsformat, hvor alle deltagere fik en goodie-bag fra Tennis Øst og forældre blev budt velkommen af formiddags-kaffe og varme croissanter. Mellem kampene kunne der snackes småkager og müesli-bars. Nogle sjove lørdagsformiddage blev det til!

Vi fortsætter arbejdet med de regionale puljer i 2024 og bestyrelsen i Tennis Øst arbejder p.t. på at forfine arbejdet med talent- og udviklingsmidlerne. Vi lærer hele tiden noget nyt om hvordan vi bedst muligt får disse nye puljer i spil og sparrer med medlemsklubberne via vores dialogmøder. Vi håber derfor på endnu flere tiltag fra medlemsklubberne, der kan skabe tennisglæde og liv i 2024. Har din klub således en idé til et projekt, der kan berige spillere på tværs af medlemsklubber, så vil vi enormt gerne høre om det og måske kan vi få lov til at hjælpe det godt på vej!

Links:
Læs mere om Talentpuljen
Læs mere om regionerne og de afsatte lokale midler i 2023

Specialtilbud til medlemmer

Sammen med vores hovedsponsor HEAD. har vi et vintertilbud for dig der godt kan li’ ski. Vi har nemlig lavet et brag af et tilbud på en skipakke, for jer der både elsker ketchersport og ski. Læs med herunder og bemærk du skal skynde dig, da bestilling skal ske inden jul. 📦


præsenterer sammen med
   
…årets skipakker til spillerne i en Tennis Øst medlemsklub
 

HEAD SHAPE V4 


Unik 3D-form som giver stabilitet og ydeevne og hjælper øvede skiløbere med at udvikle sig.
Taljen på 74 mm passer til sving med lille til medium radius, og LYT Tech-konstruktionen reducerer unødvendig vægt.
Rocker i spidsen gør det nemt at starte sving, mens fuld kantkontakt giver en hurtig overgang fra kant til kant. Radius: @163 – 11,3m Mål: 128/74/109

❗️Skiene leveres monteret og tilpasset til dine støvler og vægt 
Før pris 4.600,-
Tennis Øst pris 3.000,-
  KØB DEN HER  
————————————————————————–

HEAD PURE JOY 


Pure Joy er en genial dameski til den let til øvede skiløbere takket være HEAD’s Better Balance Technology
Tilgivende, alsidig og let at carve. En perfekt ski for damen der vil udvikle sit skiløb! 
En let kerne og 75 mm talje gør skien hurtig på pisten, mens en ny sidecut gør skien tilgivende og tilgængelig for en bred vifte af skiløbere. Radius: @153 – 11,3m Mål: 121/75/107

❗️Skiene leveres monteret og tilpasset til dine støvler og vægt
 Før pris 4.400,-
Tennis Øst pris 3.000,-
  KØB DEN HER  
————————————————————————–

HEAD SUPERSHAPE E-ORIGINAL

 
Supershape e-Original er en ægte pisteracer ski til den erfarne skiløber.
Udstyret med HEAD’s innovative EMC-teknologi, som reducerer vibrationer og øger stabiliteten.
Total optimeret vægtfordeling og perfekt balance og kontrol takket være HEAD’s Graphene-teknologi. Radius: @163 – 11,1m Mål: 129/66/107

❗️Skiene leveres monteret og tilpasset til dine støvler og vægt
 Før pris 7.100,-
Tennis Øst pris 4.570,-
  KØB DEN HER 

SM finalen den 9. december

Skal du se god tennis på lørdag den 9. december? Så er chancen der nu! Der er nemlig finaler i Sjællandsmesterskaberne indendørs og det betyder at du helt gratis kan komme ind og se nogle af landets bedste tennisspillere i en masse rækker. U-rækkerne med de kommende Holger’ere og Clara’ere kæmper om pokaler i Hillerød, dog spiller de helt små U10 i Slagelse Tennisklub. I Hillerød kæmper de stærkeste seniorrækker også (bl.a Mesterrækken) om en samlet præmiesum på ca DKK 25.000, mens unionens bedste veteraner spiller om flotte HEAD præmier i Lyngby. Der er gode faciliteter alle steder og café med mere er åbent.
Så kom forbi og oplev det bedste tennis der kan bydes på, når vi taler øst for Storebælt. Se program her https://dtf.tournamentsoftware.com/…/Matches/20231209.
Vi håber vi ses!

Ny turneringsguide til dig!

Hos Tennis Øst har vi nu gjort det nemmere for dig at få et overblik over alle de turneringsaktiviteter vi afholder. Turneringer og hvordan de hver især afvikles, kan nemlig godt være et trehovedet monster, men nu har vi gjort det lidt mere overskueligt for alle. Vi har lavet en komplet guide over alle Tennis Øst turneringsaktiviteter. Guiden kan være er brugbar for mange, men uundværlig for:

– Turneringsspilleren.
– Den kommende turneringsspiller.
– Klubben, herunder klubchef og/eller trænerteamet.
– Holdkaptajner.
– Forældre til nuværende og kommende turneringsspillere.

Vi håber i vil tage godt imod den nye guide, som du finder lige her og på knappen herunder.


Tilmelding til SM Inde er lukket

Så fik vi afsluttet tilmelding til SM Inde 2023 og WOW der er interesse for at spille SM indendørs i 2023. Hele 957 spillere er tilmeldt og da mange spiller både double og single, bliver det til voldsomt mange tenniskampe i år 😎💪. Ja, der er næsten 200 flere tilmeldte til SM Inde end sidste år.
Lige nu ligger turneringslederen derfor vandret med at skaffe ledige indendørs-baner til den ekstra mængde spillere, men vi ville gerne lige stikke hovedet op, og takke alle for den fine opbakning. Vi glæder os helt sindssygt til en masse sjove kampe ude i de sjællandske haller 🎾.

Med så mange deltagere på de danske indendørsbaner opstår der ikke kun en flaskehals på kapacitet, men også på tid, så vi håber på lidt ekstra tålmodighed med programmet, spillesteder og spilletidspunkter. Vi lover fortsat at tilpasse så godt som det overhovedet er muligt.

Følg med på turneringssiden her!

Venteliste? Foreløbig har vi sagt “desværre“, til dem der har skrevet. Vi skal først have styr på halkapaciteten, men står du og hænger med ketcheren, fordi du ikke nåede deadlinen, så skriv en mail til thr@tennis.dk (Thomas) og kommer der pludselig et hul, så ved han hvem han skal tage fat i.

Tilmelding til Sjællandsmesterskaberne Inde er åbnet op!

Måske har du bemærket at tilmeldingen til årets SM inde er åbnet? Undgå at få for trætte turneringsstænger henover vinteren og sæt dig som mål at gøre en fin profil til SM. En tilmelding motiverer til at komme ud og træne lidt op til turneringen og så er bare sjovt med lidt spænding i tennis-hverdagen. SM er det yperste vi har i vores union og der er rækker for langt de fleste niveauer. Der er tilmeldingsfrist den 20. oktober og vi håber at vi ser dig på banen i år. Tilmeld dig her.

Ps. Finalestævnet er igen i Hillerøds fine indendørsanlæg, hvor de nu kan tease med deres nye fine tilskuerlounge. Med den kan man nyde endnu flere af de spændende kampe – Selv på de bagerste baner! Så deltag i SM og deltag lige så gerne i finalerne den 9. december, inde- eller udenfor banen.

Nøj, hvor vi begynder at glæde os til en masse vinter-tennis!