Bestyrelsen for Tennis Øst støtter Fyns Tennis Union i kontingentspørgsmålet

newsletter_top

Bestyrelsen for Tennis Øst har noteret sig, at Fyns Tennis Union (FTU) til forbundets forestående generalforsamling den 16. marts, har stillet et ændringsforslag til forbundsledelsens forslag til det årlige kontingent fra lokalunionernes medlemsklubber til Dansk Tennis Forbund.

FTU-forslaget går i al sin enkelhed ud på, at der for de første 150 medlemmer alene skal betales en grundtakst på 100 kr., mens der for alle medlemmer herudover skal betales 64 kr. pr. medlem.

Tennis Øst stiller sig uforstående over for, at forbundsledelsen har fundet anledning til at forlade sin hidtidige praksis, med fastsættelse af et forbundskontingent, bestående af en grundtakst for medlemmer under et vist antal og et enhedskontingent pr. medlem for alle øvrige medlemmer, og finder at det kontingentforslag, som er fremlagt af forbundsledelsen, med sine ikke mindre end seks kontingentsatser i seks forskellige medlemstalsintervaller, er unødigt kompliceret og samtidig indebærer en uforklarlig begunstigelse af nogle medlems-klubber på bekostning af andre.

Tennis Øst er enig med FTU i, at den af unionen foreslåede kontingentmodel, er let forståelig med en velbegrundet kontingentbegunstigelse, i form af en symbolsk grundtakst for klubbernes første 150 medlemmer, som ikke mindst vil komme små og mindre klubber til gode, og en helt ensartet kontingentsats pr. medlem for alle andre.

Tennis Øst agter at støtte FTU-ændringsforslaget og opfordrer unionernes medlemsklubber til at møde frem til DTF-generalforsamlingen og gøre det samme.

Link til dokumenterne til DTF-generalforsamlingen