Nyheder fra Turnerings- og spilleudvalget i Tennis Øst

Kære Klubber og Medlemmer i Tennis Øst,

På grund af den igangværende Corona virus fik hele dansk tennis desværre ikke afsluttet indendørssæsonen som vi plejer, men efter myndighedernes retningslinjer er vi nu alle heldigvis tilbage, men nu på det røde grus.

Tennis Øst’ administration og bestyrelse har ikke som klubberne været lukket ned de seneste par måneder, men har virtuelt holdt møder og bestyrelsesmøder for løbende at sikre nye tiltag og udbud til vores mange aktive medlemmer og klubber når tennissen igen kom i gang.

Unionen er stille og roligt gået i gang med at udarbejde et attraktivt produktkatalog, som vores klubber og spillere løbende har mulighed for at byde ind på.

Som et nyt og spændende produkt til vores mange medlemmer er f.eks. de allerede nu igangsatte junior træningssamlinger, som er blevet afholdt i henholdsvis Ølstykke og Fredensborg. Men mange flere samlinger er på vej og mange flere aldersklasser og niveauer vil få mulighed for at deltage. Alle niveauer og aldersgrupper vil blive dækket.

De nu afholdte samlinger er blevet taget meget positivt imod, og derfor vil vi i Tennis Øst nu gå skridtet videre. I den kommende fremtid vil vi tilbyde træningssamlinger til juniorer, ung seniorer, seniorer, veteraner og motionister på forskellige niveauer.

Som union under Dansk Tennis Forbund er vi glade for at være med til at servicere, via træningssamlingerne, vores klubber og ikke mindst deres mange medlemmer og samtidig sikre den røde tråd mellem klub, union og forbund.

Imens Tennis Øst tager sig af nævnte træningssamlinger så er Dansk Tennis Forbund stadig ansvarlig for elitetræning, Davis Cup, Fed Cup, OL samt individuelle- og holdmesterskaber.

I forhold til træningssamlingerne vil unionen også have fokus på talenterne og talentudvikling i samarbejde med spillerens klub og forbundets sportschef. Invitation til samarbejde om dette, er fremsendt til forbundet.

Det er vigtigt at nævne at træningssamlingerne alene er et sideløbende eksternt tilbud fra unionen, til spillernes i forvejen eksisterende træning i klubben. Vi bestræber os på at klubledere og trænere er informeret om tankerne bag vores træningssamlinger. Vi oplever at det er meget positivt for rigtig mange, at komme ud og være på banen med nogle andre spillere end til hverdag. Det er ekstremt vigtigt at pointere at vores tilbud på ingen måde kan erstatte klubtræningen. Vores er netop blot ment som tilbud og har lige så meget et socialt aspekt, som et sportsligt.

Et hold af dygtige og professionelle trænere har sagt ja til at samarbejde med unionen, og de vil stå i spidsen for diverse træningssamlinger i tæt parløb med Tennis Øst sportschef Kim Hansen. Velkommen til unionstrænerne Michael Mortensen, Kenneth Carlsen, Frederik Løchte Nielsen, Maria Jespersen, Karen Barritza og Ulrich Secher. Flere vil komme til, i bestræbelserne på at kunne give attraktive tilbud når der er ledige terminer til rådighed.

Turnerings- og spilleudvalget glæder sig til et aktivt og tæt samarbejde med Dansk Tennis Forbund, klubberne og medlemmerne.

Med venlig hilsen
Martin Jørgensen Politisk ansvarlig for turnerings- og spilleudvalget