Forfatter: Kurt Søndergaard

Information om Sjællandsmesterskaberne ude 2019

Så er programmet klar og kan ses på Tournament Software og klik her for at se det.

1116 deltagere i alt, 1378 tilmeldinger, 1555 kampe, 85 rækker, 23 spillesteder og 12 spilledatoer, gør denne turnering til Danmarks største tennisturnering.

Bemærk følgende: Programsatte kampe SKAL afvikles på den programsatte dag, tid og anlæg. Kun Tennis Øst kan flytte kampe i programmet.

Den eneste grund til at flytte kampe fra Tennis Øst´ side, er hvis en spiller er programsat på samme tidspunkt i flere rækker.

Et så stort program kan ikke undgå at indeholde enkelte fejl i programlægningen, så selvom det er tjekket igennem mange gange, kan det blive nødvendigt at flytte enkelte kampe.
I disse tilfælde får man besked om flytning af kampen i så god tid som muligt.

OBS! Flyttes og spilles en kamp alligevel på et andet tidspunkt og anlæg, taberdømmes begge spillere/par i den pågældende kamp.

Tennis Øst leverer bolde til alle kampe i turneringen.

OBS! Der kommer tider på finalestævnet snarest.

Bemærk følgende til rækkerne i U10: Der spilles i puljer så alle får minimum 3 kampe (med forbehold for afbud i puljen). I U10 kønsneutralt single A går puljevinderne videre til semifinale- og finalespil.
I U10 orange bold rækker, spiller man sin pulje færdig. Der er medaljer og drikkedunke til alle deltagere i U10 rækkerne.

Bemærk følgende til rækkerne U12 C, D og E: Her er alle garanteret 2 kampe i hver lodtrækning med 8 spillere og 4 af spillerne får 3 kampe.
Vinderne af hver række med 8 deltagere i U12 C, D og E og U14 D går videre til semifinale- og finalespil

Har man spørgsmål til turneringen, kontakt venligst Daniel Mølgaard Nielsen via e-mailen dmn@tennis.dk.

Rigtig god fornøjelse.

Holdturneringen ude 2019 er nu klar

Så er holdturneringen offentliggjort, og kan ses på https://dtf.tournamentsoftware.com under ’Tennis Øst hold ude 2019’. HUSK 3. division samt alle Liga rækker, administreres af Dansk Tennis Forbund og kan ses på ’DTF Holdturneringen ude 2019’.

For at kunne rette datoer etc. i systemet, så skal klubben have oprettet en Holdturneringsansvarlig og det håber vi I alle gjort. Har I ikke det, så skal forbundet kontaktes på dtf@tennis.dk, det er dem som kan oprette. Dog kan klubbens Administrator til systemet, oprette Holdturneringsansvarlige. Husk også at alle spillere skal ind og oprette en profil i systemet, hvis ikke de allerede har gjort det.

HUSK alle ’senior serie’ hold og ’veteran 40+’ hold skal ind og påføre spilledato. I første omgang står der onsdag på alle matcher, men det retter I selv, så det passer jer og klubben.

Husk, også at få indtastet holdkaptajner, så vi alle sammen kan få fat i hinanden

Holdkort kan hentes på https://tenniseast.dk/holdturnering/resultatindberetning/

Holdreglementer vil ligge på https://tenniseast.dk/holdturnering/spillereglementer/ og de kommer senest den 1. maj. Manual til Tournament Software samt resultatindberetning ligger på https://tenniseast.dk/holdturnering/spillereglementer/

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af Tennis Øst

Så er dagsorden, forslag til vedtægter og bestyrelsessammensætning, udsendt til alle klubbers officielle mailadresse. Generalforsamlingen foregår tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.30 i Idrættens Hus i Brøndby.

Bestyrelsesforslag Tennis Øst den 23. april 2019

Dagsorden stiftende Tennis Øst generalforsamling 23. april 2019

Vedtægter – Tennis Øst pr. 15. april 2019

 

Junior holdturnering indendørs 2019

Så er juniorhold indendørs 2019 klar. Bemærk at der spilles slutspilskampe i april 2019. Mere info om dette sendes ud senere.

Kontaktinfo (e-mail) på de holdansvarlige er sendt pr. mail til alle parter. Det er altid en god ide at kontakte modstanderen i god tid inden holdkampen skal afvikles.

Programmet kan ses på Tournament Software fra slutningen af næste uge.

I skal bede alle jeres spillere om at oprette en brugerprofil på Tournament Software, da alle spillere skal have sådan en. Spillere med licens bør allerede have oprettet en brugerprofil.

Der er sat tre timer af på to baner til hver holdkamp. Alle kampe spilles med DTF Next Gen format, som er bedst af 3 sæt til 4 partier, ved stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 point.
I double spilles med no-ad scoring. For alle kampe benyttes no-let regel på serven ligeledes.

Rækkefølgen på kampene er altid at der startes med de 2 doubler, dernæst 1. og 2. single og til sidst 3. og 4. single. Medmindre der er 4 baner til rådighed, så startes der med de 4 singler.

Husk at holdturneringen er pointgivende til DTFs rangliste for spillere med licens. For en sejr i single gives 0,8 point i U14 rækken og 3,2 point i U18 rækken. Doublesejre gives der ikke point for. Såfremt en U14 spiller deltager på et U18 hold, får vedkommende ved sejr point for U14. Vigtigt at licensnummeret udfyldes korrekt på holdkortet, så den der taster resultater ind, kan finde den rigtige spiller.

Det hold som står som hjemmehold er ansvarlig for at indberette resultatet, da det er dem (som hjemmehold), der har denne rettighed.

Hvert hold medbringer tre rør nye bolde (fire bolde pr. rør) til afvikling af holdkampen. Alle rækker afvikles med alm. gul bold og vi anbefaler at der spilles med HEAD ATP Tour eller HEAD Davis Cup bolde.

Der er ikke krav om forplejning til juniorholdturneringen.

Har man spørgsmål til juniorholdturneringen, kontakt venligst undertegnede.

Med venlig hilsen
Daniel Mølgaard Nielsen
Aktivitetschef
Sjællands Tennis Union/Tennis Øst
E-mail: dmn@tennis.dk
Tlf.: 40 24 52 82

Forslag til sammenlægning af KTU og SLTU til Tennis Øst

På generalforsamlingerne i henholdsvis Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands Tennis Union (SLTU) i 2018 vedtog man, at samarbejdet mellem de to unioner (Tennis Øst-samarbejdet) ”i videst muligt omfang” skulle intensiveres frem mod de næste ordinære generalforsamlinger i 2019, og ”at aktiviteter, turneringer og holdkampe som udgangspunkt afholdes fælles”.

Det har vi helhjertet efterfulgt. Samarbejdet mellem KTU og SLTU har været tæt det seneste år. Og resultaterne taler efter vores vurdering for sig selv:

• Den sammenlagte holdturnering er en succes. Den har åbnet op for nye møder klubberne imellem. Den binder den samlede danske holdturnering bedre sammen. Og den giver mulighed for at have en tilstrækkelig volumen på de særskilte holdturneringstilbud, som skumtennis holdturnering, holdturnering for motionister, veteraner og blandede juniorhold.
• Rekordmange deltagere til Tennis Øst Mesterskaberne Inde, som begynder denne fredag. Over 1055 forskellige spillere med 1291 tilmeldinger er ny rekord for en dansk indendørsturnering.
• Tennis Øst har kunnet udbyde træningsaktiviteter til alle niveauer. Det er i første omgang kommet juniorerne til gode, hvor vi kan målrette til mange flere, når der i alt er flere spillere. Desuden har der også været interesse om en forsøgsordning med Tennis Øst-udbudt træning for seniormotionister i Ølstykke, hvilket man sagtens kan forestille sig udbredt til andre geografiske områder.

På seneste generalforsamling i henholdsvis KTU og SLTU blev det desuden besluttet, at de to bestyrelser i løbet af året skulle vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at lægge unionerne sammen. Vurderingen skulle munde ud i, ”at der senest ved udgangen af februar 2019 kan forelægges et åbent og objektivt forslag om evt. sammenlægning til vedtagelse efter de formelle spilleregler, der gælder herfor.”

Vi har det seneste år bevist og er blevet overbevist om, at vi er stærkere sammen.

Derfor er det den klare overbevisning i både KTU’s og SLTU’s bestyrelse, at en sammenlægning af de to unioner til ét fælles Tennis Øst vil være en gevinst for de københavnske og de sjællandske klubber. En sammenlægning vil samtidig være en gevinst for dansk tennis samlet set.

Sammenlægning på DTF’s generalforsamling
En fusion mellem KTU og SLTU kan ikke vedtages af unionerne alene. Det kræver samtidig en ændring af Dansk Tennis Forbunds (DTF) vedtægter, hvor der i dag står, at forbundets medlemmer er de fire lokalunioner (KTU, SLTU, FTU og JTU).

Det seneste år har bestyrelsen i DTF arbejdet på en række vedtægtsændringer, der skal skabe mere åbenhed og sammenhængskraft i dansk tennis.

Derfor giver det rigtig god mening, at fusionen mellem KTU og SLTU vedtages på DTF’s generalforsamling (16. marts 2019) og efterfølgende udmøntes ved en stiftende generalforsamling i Tennis Øst.

Den forventede køreplan bliver ordinær generalforsamling i KTU den 27. februar, ordinær generalforsamling i SLTU den 5. marts, generalforsamling i DTF den 16. marts og efterfølgende stiftende generalforsamling i Tennis Øst i april.

På vegne af KTU’s bestyrelse, formand Joakim Thörring.

På vegne af SLTU’s bestyrelse, formand Lars Gulmann.

Tennis Øst Nyhedsbrev December 2018

Tennis Øst Mesterskaberne Indendørs 2019

Turneringen afvikles fra den 4.-20. januar 2019 med finalestævne den 19.-20. januar i hhv. Hillerød og Ølstykke.

Tilmeldingsfristen er nu overstået og der er tilmeldt 1009 spillere som har sørget for næsten 1229 tilmeldinger (REKORD!). Der er dog stadig mulighed for eftertilmelding resten af denne uge. Søndag den 9. december 2018 kl. 23.59 lukkes der endeligt og programlægningen går i gang i uge 50. Det forventes at lodtrækning og spilletider er klar i slutningen af uge 50.

Indendørs holdturnering

Vores indendørs holdturnering er også kommet i gang med masser af rækker i både skumtennis, junior-, senior- og veterantennis. For første gang nogensinde er der udbudt en juniorholdturnering indendørs, i første omgang med hold for U14 og U18 spillere. 36 hold har været tilmeldt efterårets udgave og efter nytår er der mulighed for at tilmelde sig igen, denne gang med nye årgange pga. årgangsskiftet pr. 1/1.

Cirka 100 hold er med i skumtennisholdturneringen og søndag den 2. december 2018 havde vi premiere på en mega holdkamps dag, hvor alle holdkampe blev afviklet i samme hal, Stenvadhallen i Farum som har 10 baner. Det var en stor succes med gode tennismæssige og sociale oplevelser for holdene.

Som de fleste nok har bemærket, har vi fået nyt turneringsprogram, Tournament Software, hvor alle individuelle turneringer, holdturneringer og ranglister ligger, ligesom at alle spillere på deres egen profil kan se deres resultater, tilmelde sig turneringer og meget mere. Alle spillere uanset alder og niveau skal derfor oprette en brugerprofil på Tournament Software her: https://dtf.tournamentsoftware.com/Home – klik i højre hjørne for at komme i gang med det.

Sociale medier

SLTU’s AFTALE MED IDRÆT OG SOCIALE MEDIER VIRKER

SLTU indgik i begyndelsen af 2018 en aftale med Idræt og Sociale Medier, som både udbyder kurser og laver en “Tennis Øst – Liga”, som løbende viser, hvor aktive klubberne er.

Og det er tydeligt, at klubbens aktiviteter er stigende – og det er med til at skabe motivation i klubberne.

Læs mere om særlig Tennis Øst ligaen i teksten herunder:

Tennisklubberne er 30% mere synlige på Facebook i år

Tennis Øst-ligaen på Facebook 2018 nærmer sig afslutningen, men vi gentager succesen i 2019, hvor vi også gør det muligt at sammenligne med tennisklubberne vest for Storebælt.

Det er tydeligt, at der i år er sket en markant udvikling, for I 2017 vandt Hillerød Tennisklub med knap 6.600 point. Øresund Tennis ender nok med at fordoble det antal i år, og både Virum/Sorgenfri og Gentofte følger godt med. Det skyldes ikke mindst, at tennisligaen har kvantificeret klubberne brug af Facebook, gjort det synligt og skabt konkurrence mellem klubberne.

Hvis ikke din klub er i top-10, så finder du den fulde liste her:
www.foreningsfif.dk/klubligaer/tennisøstligaen-2018

Nu dukker folk op i Vallensbæk Tennisklub
I Vallenbæk blev man grebet af konkurrencen, og selvom klubben kun ligger nr. 40 ud af 52, kan de alligevel rapportere, at mere aktivitet på Facebook siden giver flere henvendelser om træning, og at flere folk dukker nu op i klubben.

Den lille vågne klub på Fyn
Næsby Tennis er et eksempel på, at det ikke er nødvendigt at have mange medlemmer for at blande sig i toppen. Klubben deltog på Idræt og Sociale Mediers Facebookkursus i marts, og det var først herefter, at de fik en Facebookside. Allerede måneden efter var de den 6. mest synlige tennisklub vest for Storebælt. De er siden avanceret til nr. 3, og samtidig er medlemstallet steget med 25%.
Få 50% rabat på et Facebookkursus
Din klub skal stort set kun lægge lokale til kurset Rekruttering for idrætsforeninger via sociale medier for at få rabatten. Læs mere om det her og aftal en dato i eksempelvis marts eller april med Jakob fra Idræt og Sociale Medier.
www.foreningsfif.dk/flere-medlemmer/bliv-vært-for-et-åbent-kursus