Forfatter: Kurt Søndergaard

Ny mand på plads i sekretariatet hos Tennis Øst

Det bliver 43-årige Anders Riedel, der sætter sig i stolen som sekretariatschef i Tennis Øst. Formand Henrik Klitvad glæder sig over en signing, der både sikrer en fortsættelse af tidligere tiders serviceniveau og giver plads til nyudvikling.

Fremtidens hold er sat hos Tennis Øst, der er lokalunion for tennis- og padelklubber på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. 43-årige Anders Riedel indtræder i en stilling som sekretariatschef, hvor han vil stå for den daglige kontakt med klubberne.

Med sig på holdet har han turneringskonsulent, Thomas Rosenmejer, og sportschef, Kim Hansen, der arrangerer og afholder træningssamlinger i hele unionens område. Desuden vil bogholderiet fremover blive varetaget eksternt af Ole Bolt fra MedlemsKontoret Aps.

Hermed det nye Tennis Øst hold. Fra venstre er det Thomas Rosenmejer, Anders Riedel og Kim Hansen

Anders Riedel har de sidste 25 år været selvstændig og bygget digitale forretninger. Senest har han stiftet, drevet og solgt en dansk netbutik.

Privat er han gift og har to børn. Alle fire er medlem af den lokale tennisklub i Bagsværd.

”Jeg elsker at udvikle og bygge op. Med Tennis Øst har vi et godt lærred og en vanvittig flot skitse. Nu ser jeg frem til at lægge et lag maling på. Og så er det et kæmpe plus at få lov at arbejde med noget, jeg brænder for,” siger Anders Riedel.

Tålmodighed i første omgang

Anders Riedel afløser sekretariatsleder Kurt Søndergaard, der efter 31 år går på pension.

Han kommer til at arbejde med udgangspunkt i Dansk Tennis Forbunds kontor i Idrættens Hus i Brøndby. Men ambitionen er at komme helt ud i medlemsklubberne for at lytte til deres udfordringer og være med til at knække koden på nogle af problemerne.

Anders Riedel opfordrer til lidt tålmodighed fra klubberne. Han understreger, at han og resten af teamet i første omgang skal lære at navigere skibet selv, nu hvor den tidligere kaptajn går på pension.

”Herefter skal vi ud og lytte til medlemmerne, samle og bearbejde input, for så at kunne bygge videre på Tennis Øst. Så selv om vi ikke kan vente med at komme i gang med den del, så vil der i første omgang være en indkøringsfase, hvor det er vigtigt for os, at sikre ’business as usual’ for klubber og spillere. Det er vores absolutte førsteprioritet de kommende uger,” siger Anders Riedel.

Løfter i samlet flok

Henrik Klitvad, der er formand for Tennis Øst, er rigtig glad for at have lavet en aftale med Anders Riedel. Med formandens egne ord er Anders et rigtig godt supplement til de øvrige ansatte i unionen.

”Med Anders, Thomas og Kim har vi rigtig gode forskelligheder, der kan spille hinanden gode. Thomas og Kim har en enorm tennismæssig viden, mens Anders som entreprenør kan hjælpe os med at tænke nyt, hvor det er nødvendigt,” siger Henrik Klitvad.

”Jeg tror på, at det på kort og længere sigt kan blive en succes for Tennis Øst. En succes, som forhåbentlig kan hjælpe hele virket i dansk tennis og padel. For når vi løfter opgaverne i samlet flok, får vi de bedste resultater.”

Tennis Øst-formanden understreger, at klubberne i forvejen yder en kæmpe indsats. Derfor opfordrer han også klubberne til at henvende sig til unionen med deres ønsker til, hvad Tennis Øst skal kunne tilbyde.

”I Tennis Øst er vi stolte af vores store udbud af turneringer og træningssamlinger. Men vi vil gerne endnu mere. Derfor lægger vi gerne ører til klubberne for at udbyde det, som de også efterspørger,” siger Henrik Klitvad.

FAKTA: HER ER TENNIS ØST-SEKRETARIATET
Herunder kommer en kort præsentation af medarbejderne i Tennis Øst og deres ansvarsområder:

Anders Riedel – Sekretariatschef
Anders har ansvar for den daglige ledelse af sekretariatet i Tennis Øst. Han er også ansvarlig for dialogen med klubberne og har stort fokus på den videre udvikling og nye tiltag. Tennis Øst skal hjælpe klubber i Østdanmark, med endnu flere tilbud og muligheder til deres medlemmer.

Thomas Rosenmejer – Turneringskonsulent (deltid)
Thomas står for det store udbud af turneringer i Tennis Øst – herunder holdturneringen og sjællandsmesterskaberne inde og ude. Det er Thomas du tager fat i, hvis der er spørgsmål til Tennis Øst turneringerne, spilleprogram og regelsæt. Selv om Thomas officielt er nyansat i Tennis Øst, så har han flere års erfaring med turneringsafholdelse i Tennis Øst regi og er selv en yderst aktiv turneringsspiller.

Kim Hansen – Sportschef (deltid)
Kim deler sin tid mellem at være juniorlandstræner i Dansk Tennis Forbund og sportschef i Tennis Øst. I unionen har han ansvar for træningssamlinger i hele unionens dækningsområde. Kim sikrer alle Tennis Øst spillere har en stærk mulighed for at forbedre sig, uanset hvilket plan man starter på. Spørg os endelig om hvordan du kan drage nytte at Kims store erfaring.

Ole Bolt – Ekstern bogholder
Ole varetager udsendelse af fakturaer og unionens bogholderi. Bemærk at det bl.a. inkluderer et nyt faktureringssystem, som vi alle (klubber, spillere og union), lige skal lære at begå os i. Spørg sekretariatschefen, hvis du oplever problemer i den forbindelse.

Sammen med en stærk bestyrelse udgør vi Tennis Øst.
Find kontaktoplysninger til os alleDialog møde 5/3 2023

Det aflyste dialog møde der var planlagt til den 1. november er udsat til søndag den 5. marts 2023 ifm. vores generalforsamling. Der vil være møde kl. 10-12, frokost kl. 12 og generalforsamling fra kl. 13.

Som oplyst på den seneste generalforsamling i Tennis Øst, så vil unionen invitere klubbestyrelsesmedlemmer og trænere til dialog møde i efteråret 2022.

Dagen vil indeholde nedenstående emner, hvor vi meget gerne vil inddrage deltagerne i debatten, og al konstruktiv kritik er meget velkommen

  • Tennis Øst træningssamlinger
  • Tennis Øst Turneringsområdet
  • Padel
  • Den nye administrative struktur i Tennis Øst
  • Nye tanker og ideer fra klubbestyrelser og trænere, som kan medvirke til den fortsatte udvikling af Tennis Øst

I Tennis Øst bestyrelse vil vi meget gerne opfordre alle deltagere i dialogmødet, til inden mødet at tænke tanker og ideer til nye produkter og aktiviteter som klubberne i Tennis Øst vil kunne have stor gavn af.

Unionen får ny ekstern bogholderi funktion

Tennis Øst har indgået aftale med Ole Bolt fra MedlemsKontoret.dk ApS om overtagelse af unionens bogholderi, da Solveig Grøndahl går på efterløn ved udgangen af oktober 2022.

MedlemsKontoret.dk ApS er specialiseret gennem mere end 20 år i at hjælpe foreninger og klubber med administration af medlemskontingenter, rykkere, ind- og udmeldelser, bookingsystemer til events og medlemsaktiviteter, bogføring, regnskaber, netbutikker og en lang række andre ydelser. MedlemsKontoret.dk Aps overtager arbejdet allerede pr. 1. oktober, så der er en måneds overlap med Solveig Grøndahl.

En vigtig grund til at indgå aftale med MedlemsKontoret.dk ApS er, at der forventes en særlig indsats om forenkling og videreudvikling af betalings- og bogføringsrutiner, så vi fortsat kan levere en god service og holde udgifterne i ave.

Unionens bestyrelse og medarbejdere ser meget frem til det kommende samarbejde med Ole Bolt og MedlemsKontoret.dk ApS.

Fra venstre: Poul Lundberg, Solveig Grøndahl, Kurt Søndergaard og Ole Bolt

Spilleprogram Åbne SM i skumtennis

Klik her for at se programmet for lørdag den 1. oktober. Klik her for at se programmet for søndag den 2. oktober.


Stævnet afholdes i Stenvadhallen, Hvilebækgårdsvej 3B, 3520 Farum.

Alle kampe varer 12 minutter med ca. 3 minutter imellem til at få afleveret resultater og sat næste runde i gang.

I alle rækker på nær U8 spilles der så mange partier som muligt indtil tiden er gået. U8 spiller fortløbende point 1, 2, 3, 4. Der byttes ikke side.

I puljekampe stopper spillet når tiden er gået og kun færdigspillede partier tæller med (på nær U8 som ikke spiller partier). En puljekamp kan således ende uafgjort.

I cupkampe stopper spillet når tiden er gået. Er stillingen lige, tæller stillingen i partiet med og er denne også lige, skal der spilles en afgørende bold. Den der skulle til at serve, server i den afgørende bold.

U8 spiller med små skumbolde og til den inderste sidelinje.

U10, U12, U14, U16, Senior og Veteranrækker spiller med stor skumbold og til den yderste sidelinje.

I U8 kampene er deltagerne fra U12 og U14 rækkerne sat på som tællere, dvs. de hjælper med at tælle point og sørge for at spillerne står i den rigtige side, men de dømmer ikke boldene inde og ude. U12 og U14 spillere skal derfor holde øje med kolonnen yderst til højre om man er sat på som tæller.

Der er pokaler til nr. 1 og 2 i hver række.