Forfatter: Kurt Søndergaard

Holdturnering udendørs 2021

Så skal vi i gang med holdturneringen udendørs 2021, som arrangeres i samarbejde med DGI Tennis. Vi forventer at kunne afvikle matcherne ud fra vores spilleterminer, men skulle corona situationen ændre sig, så tager vi det derfra.

Indbydelser, tilmeldingsblanketter, foreløbig serie/divisionsinddeling og spilleterminer kan under ’Holdturnering udendørs’.

Husk at alle hold der var med sæson 2020, automatisk er med i sæson 2021.

Som noget nyt vil det grundlæggende være lovligt at deltage på alle hold i klubben, dog ikke på samme spilledato, det vil bl.a. sige at motionister gerne må spille Golden Age og omvendt, samt på veteran hold fra og med 3. division og ned. At motionister gerne må spille senior serie og omvendt, hvis alderskriterierne er opfyldt. Husk at gennemlæse reglementerne der findes her https://tenniseast.dk/holdturnering/spillereglementer/

Der indbydes også til To-personers hold i forskellige årgange, enten for damer, herrer eller mixed. Man behøver ikke kun at være to spillere, det kan også være tre eller 4. Spillere her, må også deltage på andre hold i klubben.

Fristen for tilmelding er den 21. marts, hvilket allerede er om små 3 uger. Men vi håber alle når det alligevel og får tilmeldt de rigtige hold og i de rigtige årgange.

Det vil som sidste være lovligt at spille senior for én klub og veteran for en anden.

SM indendørs 2021 er aflyst

Desværre er der ikke noget der peger i retning af en lempelse af Corona idrætsreglerne. Derfor har vi nu truffet beslutning om at aflyse Sjællandsmesterskaberne indendørs 2021.

De eneste rækker der bliver afviklet, er single mesterrækkerne som vi har knoklet for at få fyldt op af spillere med prof-status. Det er lykkedes, og vi arbejder stadig på at finde en løsning så I kan se kampene hjemmefra, da tilskuere ikke bliver tilladt.

Når vi træffer beslutningen nu, er det også af hensyn til de klubber der så venligt har sagt ja til at lægge baner til. Men også for at spillerne får besked i tide. SM var planlagt til at starte om 12 dage.

Der er ikke umiddelbart nogen ledige terminer i sæsonen, så det vil ikke være muligt at udskyde/udsætte SM, så derfor er det en endelig aflysning.

Alle spillere der har betalt, vil selvfølgelig få deres deltagergebyr retur.

For så vidt angår tilbagebetalingen, så vil deltagergebyret blive returneret til det betalingskort der er blevet benyttet ved tilmeldingen. Vi går snarest i gang med at tilbagebetale, og regner med at være færdige med det inden årets udgang.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Håbet er at 2021 bliver et mere almindeligt tennis år.

Afvikling af junior holdturneringen 2020/21

Unionens bestyrelse har i første omgang besluttet at udsætte alle junior holdmatcher indtil videre pga. af COVID-19 situationen og de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Effektueret pr. dags dato den 2. december 2020. Det betyder i første omgang at alle matcher i december måned er udsat. I vil høre fra os lige så snart vi kan gå i gang igen. Vi følger også Covid-19 situationen tæt.

Vi vil dog gerne allerede nu opfordre til at man kontakter modstanderhold og aftaler nye datoer engang i slut januar/februar/marts 2021. 

I første omgang har det for manges vedkommende været Tennis Øst der har hjulpet med at finde banetimer, men vi ser gerne at klubberne selv gør et forsøg i egne haller. Denne beslutning vil nemlig betyde en væsentlig arbejdsbyrde på vores medarbejdere. Brug f.eks. hverdagsaftner, (det er 2 baner i 3 timer der skal bruges) for at afvikle en holdmatch. Er det ikke muligt så skriv til os. Vi vil så kigge på det og se om vi kan hjælpe.

Datoer og tider for matcher i februar/marts måned 2021, vil stadig være gældende.

Skumtennis afvikles uden ændringer, her burde det være nemmere at tage corona hensyn i de haller der spilles i.

Det er vigtigt at pointere, at beslutningen er taget uden skelen til det sportslige hensyn. Men udelukkende for at vise samfundssind og for ikke at sætte for mange forældre og holdkaptajner i situationer, hvor de måske eller måske ikke kender reglerne. Samtidig er beslutningen taget på baggrund af myndighedernes opdaterede retningslinjer for børn og unge. Tennis må i situationen desværre komme i anden række.

Individuelle turneringer afholdes på kendte vilkår. Senior/veteran/motionist har spillet efter “Corona-regler” hele sæsonen og kan derfor fortsætte.

Sjællandsmesterskaberne forventes gennemført. Men vi kan blive tvunget til at ændre den beslutning.

Vi håber på alles forståelse og imødekommenhed.

På bestyrelsens vegne
Martin Jørgensen
formand

Medlemskab af både Tennis Øst/DTF og DGI

For god ordens skyld, skal vi gøre opmærksom på, at nu hvor Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har indgået en samarbejdsaftale, så skal alle klubber der deltager i vores arrangementer, bl.a. holdturne­ringen indendørs, være medlemmer af både DTF/TØ og DGI. Det vil være gratis i resten af 2020 og hele 2021 at være medlem af DGI Tennis. Derefter kommer der et udspil fra DTF og DGI Tennis om et fælles­kontingent og prisen for dette.