Dialog møde 5/3 2023

Det aflyste dialog møde der var planlagt til den 1. november er udsat til søndag den 5. marts 2023 ifm. vores generalforsamling. Der vil være møde kl. 10-12, frokost kl. 12 og generalforsamling fra kl. 13.

Som oplyst på den seneste generalforsamling i Tennis Øst, så vil unionen invitere klubbestyrelsesmedlemmer og trænere til dialog møde i efteråret 2022.

Dagen vil indeholde nedenstående emner, hvor vi meget gerne vil inddrage deltagerne i debatten, og al konstruktiv kritik er meget velkommen

  • Tennis Øst træningssamlinger
  • Tennis Øst Turneringsområdet
  • Padel
  • Den nye administrative struktur i Tennis Øst
  • Nye tanker og ideer fra klubbestyrelser og trænere, som kan medvirke til den fortsatte udvikling af Tennis Øst

I Tennis Øst bestyrelse vil vi meget gerne opfordre alle deltagere i dialogmødet, til inden mødet at tænke tanker og ideer til nye produkter og aktiviteter som klubberne i Tennis Øst vil kunne have stor gavn af.