Orientering om generalforsamling i Tennis Øst

Den 11. marts udsatte vi den ordinære generalforsamling, til vi igen kunne mødes fysisk.

Vi har tidligere nævnt den 5. maj som en mødedato, men vi udsætter nu generalforsamlingen til senere, når forsamlingsforbuddet ændres og forhøjes.