Hold ude 2020

Den foreløbige serieinddeling er opdateret pr. 20. marts.

Indbydelser, tilmeldingsblanketter, spilleterminer og foreløbig serieinddeling, for senior, veteraner, motionister og Golden Age, kan ses her og så nederst på siden. Det samme gælder for listen over alle tilmeldte juniorhold.
Sidste frist for til- og afmeldinger var den 15. marts.