COVID-19 opdateret

Vi henviser til tennisforbundets hjemmeside, hvor de pt. har skrevet følgende.

Vi har dog også modtaget følgende fra DIF:

Tilskuerrestriktion gælder alligevel ikke idrætten

Restriktioner om højst 50 stående tilskuere til indendørs arrangementer gælder ikke for idræts/-sports arrangementer. Det har kulturministeriet bekræftet.

Vi har tidligere i dag skrevet en nyhed på ekstranettet om, at der kommer en restriktion på maksimalt 50 stående tilskuere/publikum ved indendørs arrangementer. Og at dette også så ud til at gælde indendørs idrætsarrangementer, men med forbehold for, at den endelige bekendtgørelse endnu ikke var kommet.

Efter dialog med kulturministeriet i dag har ministeriet nu meddelt, at restriktionen IKKE omfatter idrætsforeninger-/klubber, så længe de ikke arrangerer indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende. Ordet ’lignende’ dækker altså IKKE over idrætsarrangementer, hvilket Kulturministeriet for kort tid siden har bekræftet på skrift.

Det er dermed fortsat muligt at have over 50 stående tilskuere/publikummer til et indendørs idrætsarrangement.

Fra DIF’s side opfordrer vi dog samtidig til, at alle arrangører af disse idrætsarrangementer – i det omfang det er muligt – tager forholdsregler, som kan være med til at hindre større smittespredning. Og at foreninger følger intentionen i anbefalingen til virksomheder i forhold til større sociale arrangementer og julefrokoster. Læs nærmere om dette her.

Dog har vi sakset dette fra Danmark idrætsforbunds hjemmeside:

Q & A – Restriktioner på tilskuere

Læs spørgsmål og svar om de nye regler for stående tilskuere/publikum

Ved indendørs arrangementer må der fra fredag den 10. december klokken 16.00 ikke være flere end 50 stående tilskuere/publikummer. Det kan eventuelt få betydning for eksempelvis kampe i de store indendørs tilskueridrætter. DIF har endnu ikke fået bekendtgørelsen fra ministeriet, så der kan komme nuancer til i forhold til tolkningen.

1.  Er der en begrænsning på antallet af siddende tilskuere/publikummer?

Nej, det er der ikke. Der kræves dog coronapas, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller 1000 betalende tilskuere udendørs.

2. Gælder begrænsningen også udendørs?

Nej, restriktionen gælder kun indendørs arrangementer.

3. Gælder begrænsningen også antallet af udøvere i aktiviteten, som står op?

Nej, den gælder kun antallet af stående tilskuere/publikummer.

4. Hvor lang tid løber restriktionen?

Restriktionen er sat til at udløbe den 7. januar 2022.