Dialog møde på Lolland-Falster

Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund gæstede torsdag den 5. maj Lolland-Falster, hvor unionen og forbundet sammen havde inviteret alle klubber i området til dialogmøde.Dansk Tennis Forbund var repræsenteret ved direktør Emil Bødker og Tennis Øst ved formand Henrik Klitvad.Nykøbing F Tennisklubs formand Ole Johansen havde været venlig at stille lokale til rådighed for mødet, som meget positivt havde tilslutning af 50% af klubberne på Lolland-Falster.De lokale klubber var repræsenteret af nogle helt fantastiske ildsjæle og frivillige ledere, som deltog aktivt i dialogen for nytænkning af bestående aktiviteter samt meget proaktive i forbindelse med tanke på nye spændende aktiviteter i området.Lolland-Falster er af Tennis Øst bestyrelse udråbt til en af to satsningsområder i 2022, derfor er det vigtigt at vi sammen bidrager positivt til en spændende videreudvikling af tennis på Lolland-Falster.Der skal lyde en meget stor tak til alle de frivillige i området, for deres store indsat for medlemmerne, klubberne og ikke mindste vores fantastiske sunde sport, TENNIS.