Forslag til sammenlægning af KTU og SLTU til Tennis Øst

På generalforsamlingerne i henholdsvis Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands Tennis Union (SLTU) i 2018 vedtog man, at samarbejdet mellem de to unioner (Tennis Øst-samarbejdet) ”i videst muligt omfang” skulle intensiveres frem mod de næste ordinære generalforsamlinger i 2019, og ”at aktiviteter, turneringer og holdkampe som udgangspunkt afholdes fælles”.

Det har vi helhjertet efterfulgt. Samarbejdet mellem KTU og SLTU har været tæt det seneste år. Og resultaterne taler efter vores vurdering for sig selv:

• Den sammenlagte holdturnering er en succes. Den har åbnet op for nye møder klubberne imellem. Den binder den samlede danske holdturnering bedre sammen. Og den giver mulighed for at have en tilstrækkelig volumen på de særskilte holdturneringstilbud, som skumtennis holdturnering, holdturnering for motionister, veteraner og blandede juniorhold.
• Rekordmange deltagere til Tennis Øst Mesterskaberne Inde, som begynder denne fredag. Over 1055 forskellige spillere med 1291 tilmeldinger er ny rekord for en dansk indendørsturnering.
• Tennis Øst har kunnet udbyde træningsaktiviteter til alle niveauer. Det er i første omgang kommet juniorerne til gode, hvor vi kan målrette til mange flere, når der i alt er flere spillere. Desuden har der også været interesse om en forsøgsordning med Tennis Øst-udbudt træning for seniormotionister i Ølstykke, hvilket man sagtens kan forestille sig udbredt til andre geografiske områder.

På seneste generalforsamling i henholdsvis KTU og SLTU blev det desuden besluttet, at de to bestyrelser i løbet af året skulle vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at lægge unionerne sammen. Vurderingen skulle munde ud i, ”at der senest ved udgangen af februar 2019 kan forelægges et åbent og objektivt forslag om evt. sammenlægning til vedtagelse efter de formelle spilleregler, der gælder herfor.”

Vi har det seneste år bevist og er blevet overbevist om, at vi er stærkere sammen.

Derfor er det den klare overbevisning i både KTU’s og SLTU’s bestyrelse, at en sammenlægning af de to unioner til ét fælles Tennis Øst vil være en gevinst for de københavnske og de sjællandske klubber. En sammenlægning vil samtidig være en gevinst for dansk tennis samlet set.

Sammenlægning på DTF’s generalforsamling
En fusion mellem KTU og SLTU kan ikke vedtages af unionerne alene. Det kræver samtidig en ændring af Dansk Tennis Forbunds (DTF) vedtægter, hvor der i dag står, at forbundets medlemmer er de fire lokalunioner (KTU, SLTU, FTU og JTU).

Det seneste år har bestyrelsen i DTF arbejdet på en række vedtægtsændringer, der skal skabe mere åbenhed og sammenhængskraft i dansk tennis.

Derfor giver det rigtig god mening, at fusionen mellem KTU og SLTU vedtages på DTF’s generalforsamling (16. marts 2019) og efterfølgende udmøntes ved en stiftende generalforsamling i Tennis Øst.

Den forventede køreplan bliver ordinær generalforsamling i KTU den 27. februar, ordinær generalforsamling i SLTU den 5. marts, generalforsamling i DTF den 16. marts og efterfølgende stiftende generalforsamling i Tennis Øst i april.

På vegne af KTU’s bestyrelse, formand Joakim Thörring.

På vegne af SLTU’s bestyrelse, formand Lars Gulmann.